Bedrijven en energie

Energiebesparing is van groot belang in de energietransitie. Alles wat je bespaart, hoef je immers niet meer op te wekken. De provincie wil actief, verbindend en faciliterend meewerken aan deze opgave.

Meer over bedrijven en energie

Informatie en advies

Om bedrijven te stimuleren energiebesparende maatregelen te treffen, zorgen we in onze provincie  voor duidelijke informatievoorziening richting bedrijven en benutten we onze vergunningen, toezichts- en handhavingsinstrumenten. Bovendien adviseren we bedrijven hoe zij efficiënt met het energiegebruik om kunnen gaan en welke kansen zij kunnen benutten voor duurzame opwek, zoals zonnepanelen op dak. We werken daarin samen met omgevingsdiensten, gemeenten, brancheverenigingen, bedrijvencollectieven en marktpartijen.

Wettelijke plicht tot energiebesparing bedrijven

Steeds meer bedrijven nemen maatregelen om hun pand en bedrijfsvoering energiezuinig te maken. Het doorvoeren van maatregelen kan een organisatie namelijk veel voordeel opleveren. Het treffen van maatregelen is echter niet voor iedereen vrijblijvend. Een groot aantal bedrijven en instellingen met een energiegebruik hoger dan 50.000 kWh per jaar of 25.000 m3 gas (equivalenten) per jaar heeft een wettelijke plicht tot het nemen van energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder.

Ondersteuning provincie

De provincie Utrecht ondersteunt ondernemers met diverse maatregelen bij het verduurzamen van hun bedrijf. Bijvoorbeeld met advies en subsidie bij de aanleg van zonnepanelen op daken en andere duurzame maatregelen. Meer informatie over deze regeling vindt u op:  www.energietransitieutrecht.nl/onderwerpen/verduurzaming-bedrijven/zon-op-bedrijfsdaken-en-parkeerplaatsen

Meer informatie

Op RVO.nl vindt u meer informatie over deze wettelijke plicht. Met de Wetchecker van de RVO kunt u binnen een paar minuten nagaan welke verplichtingen u heeft als bedrijf.