Energie-infrastructuur

Voor een succesvolle energietransitie is een goed functionerende energie-infrastructuur essentieel. Denk daarbij aan voldoende elektriciteitsverbindingen, warmtenetten en batterij-energieopslag. Ook nieuwe woonwijken  hebben passende energie-infrastructuur nodig. Een belangrijke opgave voor de komende decennia.

De energie-infrastructuur was een taak van de nationale overheid samen met de netbeheerders. De energietransitie vraagt om meer lokale systemen. Dit komt door de groei  van lokale energie-opwek, de toename van bijvoorbeeld elektrische auto’s, de warmtetransitie (aardgasvrij) en de opkomst van nieuwe energiedragers zoals bijvoorbeeld waterstof.

Hierdoor wordt er meer van ons en onze regionale partners gevraagd.  Wij houden ons bezig met de toekomst van de energie-infrastructuur én met wat we daar, samen met stakeholders binnen de provincie, nu al aan kunnen doen. Samen kijken we vooruit tot 2030 en tot 2050.

Wat is een systeemstudie?

Wat is een systeemstudie?.