Energietransitie in de provincie Utrecht

Doelen energietransitie

Het doel van de provincie is om in 2050 klimaatneutraal (CO2-neutraal)te zijn. Dat betekent dat we binnen onze provincie net zoveel duurzame energie produceren als dat we verbruiken. In het programmaplan Energietransitie 2020- 2025 staat hoe we daar de komende jaren aan werken.

Ambities

Dit zijn onze ambities (coalitieakkoord 2019-2023):

  • Uiterlijk in 2040 wordt alle binnen de provincie Utrecht benodigde energie hier duurzaam opgewekt.
  • Tijdens deze collegeperiode is de jaarlijkse besparing van het energiegebruik in de provincie tenminste 1,5 procent. Over de periode tot 2023 betekent dit een afname van minimaal 9 procent ten opzichte van het energiegebruik in 2017.
  • In 2023 wekken we in de provincie Utrecht 16 procent van ons energiegebruik duurzaam op.
  • We houden de voortgang van de energietransitie in de gaten en brengen jaarlijks in beeld wat de resultaten zijn op het gebied van hernieuwbare energie, energiegebruik en CO2-reductie.

Feiten en cijfers

In de klimaatmonitor van Rijkswaterstaat vindt u per gemeente informatie over het energieverbruik, uitgesplitst naar sectoren.

Nieuws

Meer nieuws
Meer nieuws