Energietransitie in de provincie Utrecht

Doelen

Het doel van de provincie is om in 2040 energieneutraal te zijn. Dat betekent dat we binnen onze provincie net zoveel duurzame energie produceren als dat we verbruiken. In het programmaplan Energietransitie 2020- 2025 staat hoe we daar de komende jaren aan werken.

Ambities

Dit zijn onze ambities (coalitieakkoord 2019-2023):

  • Uiterlijk in 2040 wordt alle binnen de provincie Utrecht benodigde energie hier duurzaam opgewekt.
  • Tijdens deze collegeperiode is de jaarlijkse besparing van het energiegebruik in de provincie tenminste 1,5 procent. Over de periode tot 2023 betekent dit een afname van minimaal 9 procent ten opzichte van het energiegebruik in 2017.
  • In 2023 wekken we in de provincie Utrecht 16 procent van ons energiegebruik duurzaam op.
  • We houden de voortgang van de energietransitie in de gaten en brengen jaarlijks in beeld wat de resultaten zijn op het gebied van hernieuwbare energie, energiegebruik en CO2-reductie.

Feiten en cijfers

In de klimaatmonitor van Rijkswaterstaat vindt u per gemeente informatie over het energieverbruik, uitgesplitst naar sectoren.

Nieuws

Meer nieuws
Meer nieuws