Hittestress

Hittestress ontstaat door extreme, langdurige hitte. Het kan leiden tot lichamelijke klachten. Dit geldt vooral voor kwetsbare groepen, zoals ouderen en jonge kinderen. Ieder jaar sterven er mensen door hittestress.

In het Programma Klimaatadaptatie besteedt de provincie speciaal aandacht aan hittestress. Het gaat daarbij om actuele vragen, zoals: hoe maak je een woning hittebestendig? Wat voor gevolgen heeft hitte voor de gezondheid van kwetsbare groepen, zoals ouderen? Wat is de waarde van een groene leefomgeving en hoe creëren we voldoende schaduw? Eén van de ambities is dat eind 2023 alle 26 gemeenten in de provincie een lokaal hitteplan hebben. De Toolkit hittestress kan hen op weg helpen.

Een deel van de activiteiten rondom hittestress zijn mede mogelijk gemaakt dankzij het Europese subsidieprogramma Life via het LIFE-IP klimaatadaptatieproject. Dit project heeft als doel de uitvoering van de Nationale Klimaatadaptatie Strategie te versnellen.

Life IP Klimaatadaptatie - medegefinancierd door de Europese Unie