Mobiliteit en energie

Elektrisch rijden, (snel)laadpalen, op waterstof rijden: dit zijn allemaal voorbeelden van mobiliteit binnen de energietransitie. Daarnaast hebben we als provincie veel kilometers wegen en fietspaden die mogelijkheden bieden om energie op te wekken. Bijvoorbeeld door bij of op deze wegen en fietspaden zonnepanelen te plaatsen. Natuurlijk alleen als het ruimtelijk mogelijk is en in overleg met stakeholders.

Laadpalen

Wij werken met andere overheden samen in het project MRA-Elektrisch om elektrisch vervoer te stimuleren en een netwerk van publieke oplaadpunten te realiseren. Gemeenten kunnen zich hierbij aansluiten, zodat hun inwoners eenvoudig een laadpaal kunnen aanvragen. De provincie helpt gemeenten hierbij door advies te geven, mee te denken over beleid en via onze contacten.

Zonnepanelen op fietspaden

We onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om zonnepanelen toe te passen boven fietspaden, zoals bij het Fietspad van de Toekomst. Ook staat een proef op de rol met zonnepanelen in het fietspad langs de N417 bij Maartensdijk, over een lengte van 350 meter. Het gaat hier om een grootschalige proef waarbij de provincie ervaring wil opdoen met de aanleg en het rendement van de zonnepanelen en met het meerjarig onderhoud ervan.

Warmte uit asfalt

Warmte winnen uit asfalt. Het kan al wel, maar gebeurt in Nederland nu nog weinig. Omdat Nederland aardgasvrij wil gaan verwarmen, wil de overheid meer ervaring opdoen met deze duurzame manier van energie opwekken. Daarom onderzoeken wij samen met de gemeente Veenendaal wat de mogelijkheden zijn om met warmte uit asfalt huizen te verwarmen. Daarnaast kijken we of we elektriciteit en mogelijk warmte kunnen opwekken door zonnepanelen op geluidswallen en in geluidsschermen. Dat willen we doen we op de N233 (provinciale Rondweg-Oost Veenendaal). Die weg wordt tussen 2024 en 2027 over een lengte van 3,5 kilometer gereconstrueerd. Een eerste onderzoek heeft aangetoond dat het haalbaar en mogelijk betaalbaar is om warmte én elektriciteit op te wekken in en langs de N233. De komende 1,5 jaar gaat dit nader onderzocht worden. De resultaten daarvan verwachten we uiterlijk in 2023 voor te kunnen leggen aan Provinciale Staten.

Nieuws