Mobiliteit en energie

Elektrisch rijden, (snel)laadpalen, op waterstof rijden: dit zijn allemaal voorbeelden van mobiliteit binnen de energietransitie. Daarnaast hebben we als provincie veel kilometers wegen en fietspaden die mogelijkheden bieden om energie op te wekken. Bijvoorbeeld door bij of op deze wegen en fietspaden zonnepanelen te plaatsen. Natuurlijk alleen als het ruimtelijk mogelijk is en in overleg met stakeholders.

Laadpalen

Wij werken met andere overheden samen in het project MRA-Elektrisch om elektrisch vervoer te stimuleren en een netwerk van publieke oplaadpunten te realiseren. Gemeenten kunnen zich hierbij aansluiten, zodat hun inwoners eenvoudig een laadpaal kunnen aanvragen. De provincie helpt gemeenten hierbij door advies te geven, mee te denken over beleid en via onze contacten.

Zonnepanelen op fietspaden

We onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om zonnepanelen toe te passen boven fietspaden, zoals bij het Fietspad van de Toekomst. Ook staat een proef op de rol met zonnepanelen in het fietspad langs de N417 bij Maartensdijk, over een lengte van 350 meter. Het gaat hier om een grootschalige proef waarbij de provincie ervaring wil opdoen met de aanleg en het rendement van de zonnepanelen en met het meerjarig onderhoud ervan.