Monitoring energietransitie

De provincie Utrecht heeft als doel om zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk in 2050 CO2-neutraal te zijn.

Energiemonitor

Maar waar staan we nu? De monitor energietransitie geeft cijfermatig inzicht in waar we staan in de energietransitie. De monitor volgt onder meer de ontwikkeling van de CO2-uitstoot, de opwek van hernieuwbare energie, het finale energiegebruik en energiebesparing op basis van gemeten en samengevoegde waarden (dit zijn alle cijfers opgeteld). Voor deze monitor worden voornamelijk deze bronnen gebruikt: de landelijke Klimaatmonitor (RWS) en het CBS, aangevuld met publieke data vanuit RVO. Deze informatie is tot 1 oktober 2021 bijgewerkt.

De energiemonitor omvat de volgende indicatoren:

 • Aardgasvrije woningen: het aantal aardgasvrije woningen in de provincie
 • CO2-uitstoot: energiegerelateerde CO2-uitstoot (mobiliteit, gebouwde omgeving)
 • Emissievrije voertuigen: aantal emissievrije voertuigen in de provincie
 • Energiekosten per woning: gemiddelde energiekosten als percentage van het netto inkomen per huishouden
 • Finaal energiegebruik: finaal energiegebruik bij mobiliteit en gebouwde omgeving
 • Hernieuwbare opwek: productie hernieuwbare opwek per technologie (zon, wind, biomassa, biogas, warmte)
 • Laadpunten: aantal (publieke) laadpunten in de provincie
 • Mobiliteit: brandstofgebruik sector mobiliteit (o.a. diesel, benzine en biobrandstoffen)

Bekijk de cijfers* van de energiemonitor.

Projectmonitor

De projectmonitor geeft, op basis van de bij de provincie bekende projecten, inzicht in waar we staan met de energietransitie. Deze inventarisatie geeft een prognose van de verwachte ontwikkeling van de hoeveelheid opgewekte hernieuwbare energie voor de komende jaren. Het projectoverzicht betreft alleen zonnestroom, windenergie en hernieuwbare warmte. De projectmonitoring geeft per technologie en per fase in het ontwikkeltraject (operationele projecten en nog te realiseren projecten) een overzicht van de te verwachte en geschatte (hernieuwbare) energieopwekking. Alleen projecten met een initiatiefnemer en waar de locatie van bekend is worden opgenomen. De getallen in de projectmonitor kunnen afwijken van de getallen in de opbouw van de RES-biedingen van de drie regio’s.

De projectmonitor omvat de volgende indicatoren:

 • Projecten zon-op-dak grootschalig (dakopstelling)
 • Projecten grootschalige zonneparken (veldopstelling)
 • Projecten wind op land
 • Projecten grootschalige duurzame warmte

 Bekijk de cijfers* van de projectmonitor.

* Disclaimer: de cijfers zijn met uiterste zorg samengesteld en geven een zo nauwkeurig mogelijke indicatie; er kunnen echter geen rechten aan ontleend worden.