Asbestdaken

In Nederland ligt zo’n 80 miljoen m2 asbest op daken van schuurtjes, stallen, bedrijfsgebouwen en woningen. In de provincie Utrecht is vermoedelijk vier miljoen m2 asbesthoudend dak. Door veroudering van de daken komen vezels vrij die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Daarom moeten ze vervangen worden. Dit kan met ondersteuning van het provinciale Informatieteam Asbestdaken.

Versnellen noodzakelijk

Het huidige tempo van vervanging ligt te laag. Er is versnelling nodig. De provincie Utrecht wil groepen mensen die gezamenlijk actie ondernemen helpen en stimuleren om hun asbestdaken snel te vervangen. In het programma 'Asbestdaken op nul in 2030’ is de aanpak tot en met 2023 beschreven. Er is ook een landelijk programma Asbestversnelling.

Informatieteam Asbestdaken

De provincie Utrecht en de gemeenten hebben een gezamenlijk informatieteam Asbestdaken opgericht. Dit team bestaat uit medewerkers van de twee omgevingsdiensten. Het team ondersteunt de gemeenten en organisaties bij de aanpak van asbestdaken.

Waarom schadelijk?

Het gebruik van asbest als bouwmateriaal begon in de jaren 60. In 1993 werd de productie en het gebruik ervan verboden. Asbestdaken zijn nu verouderd: ze zijn al tientallen jaren blootgesteld aan weer en wind. Het materiaal verpulvert en daarbij komen asbestvezels vrij. Hoe ouder het materiaal, hoe groter de kans dat er vezels vrijkomen. Dat levert gezondheidsrisico’s op.

Kwetsbare diersoorten? Doe de preventiecheck

Tijdens de vervanging van asbestdaken kunnen kwetsbare diersoorten verstoord worden. Om zowel asbestdakaanpak als soortenbescherming te waarborgen, wordt er een preventiecheck ontwikkeld en getest. Deze check bestaat uit een protocol. Dit protocol bepaalt wanneer onderzoek of maatregelen voor beschermde soorten nodig zijn en wanneer een ontheffing aangevraagd moet worden.

Wanneer de beschermde soorten huismus, kerkuil, steenuil, steenmarter of boommarter wordt aangetroffen tijdens de preventiecheck, gaat het mogelijk zijn om gebruik te maken van een vrijstellingsregeling. Deze vrijstelling heeft betrekking op de gehele provincie Utrecht, maar beperkt zicht tot bouwwerken buiten de bebouwde kom, anders dan een woning.

Wilt u meer lezen over de voorwaarden van deze vrijstelling en in welke mate dit effect kan hebben op de desbetreffende soort? Lees de onderbouwing vrijstellingsregeling asbestdaksaneringen provincie Utrecht.

Asbestdak verwijderen

In en rond woningen en bijgebouwen kunnen verschillende diersoorten leven zoals vleermuizen, marters en broedvogels. Ze wonen vaak onder het dak en zijn nuttig voor de omgeving. Om te voorkomen dat er door werkzaamheden aan het dak dieren worden gedood of dat hun verblijfplaats verdwijnen, moet u zorgvuldig te werk gaan. Lees op de pagina, Gaat u een asbestdak verwijderen?, waar u rekening mee moet houden wanneer u een asbestdak wilt laten verwijderen.

Contact

Secretariaat domein Stedelijke Leefomgeving

Telefoon: 030 258 90 11

E-mail: secretariaat.leefomgeving@provincie-utrecht.nl