Asbestdaken

In Nederland ligt zo’n 80 miljoen m2 asbest op daken van schuurtjes, stallen, bedrijfsgebouwen en woningen. In de provincie Utrecht is vermoedelijk vier miljoen m2 asbesthoudend dak. Door veroudering van de daken komen vezels vrij die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Daarom moeten ze vervangen worden. Dit kan met ondersteuning van het provinciale Informatieteam Asbestdaken.

Versnellen noodzakelijk

Het huidige tempo van vervanging ligt te laag. Er is versnelling nodig. De provincie Utrecht wil groepen mensen die gezamenlijk actie ondernemen helpen en stimuleren om hun asbestdaken snel te vervangen. In het programma 'Asbestdaken op nul in 2030’ is de aanpak tot en met 2023 beschreven. Er is ook een landelijk programma Asbestversnelling.

Informatieteam Asbestdaken

De provincie Utrecht en de gemeenten hebben een gezamenlijk informatieteam Asbestdaken opgericht. Dit team bestaat uit medewerkers van de twee omgevingsdiensten. Het team ondersteunt de gemeenten en organisaties bij de aanpak van asbestdaken.

Waarom schadelijk?

Het gebruik van asbest als bouwmateriaal begon in de zestiger jaren. In 1993 werd de productie en het gebruik ervan verboden. Asbestdaken zijn nu verouderd: ze zijn al tientallen jaren blootgesteld aan weer en wind. Het materiaal verpulvert en daarbij komen asbestvezels vrij. Hoe ouder het materiaal, hoe groter de kans dat er vezels vrijkomen. Dat levert gezondheidsrisico’s op.

Contact

Secretariaat domein Stedelijke Leefomgeving

Telefoon: 030 258 90 11
E-mail: secretariaat.leefomgeving@provincie-utrecht.nl