Vergunningverlening, toezicht en handhaving

Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH taken) worden ingezet om de provincie groen, gezond en veilig te houden. De uitvoering van de VTH taken gebeurt door de Regionale omgevingsdiensten: de Regionale uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht en de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU). Voor de VTH taken voor bedrijven met gevaarlijke stoffen, de zogenaamde BRZO bedrijven, ligt de uitvoering bij de daarin gespecialiseerde Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

De ODRU en de RUD voeren niet enkel VTH taken uit voor de provincie. Zij doen dat ook voor alle 26 Utrechtse gemeenten. Om ervoor te zorgen dat de manier waarop de taken worden uitgevoerd overal gelijk is, hebben we samen met de 26 Utrechtse gemeenten en de twee omgevingsdiensten een Regionale Uniforme Uitvoerings- en Handhavingsstrategie vastgesteld.

Jaarlijks uitvoeringsprogramma

De provincie beschrijft in haar uitvoering- en handhavingsstrategie welke prioriteiten en doelstellingen zij stelt, gebaseerd op een risicoanalyse. In het jaarlijks uitvoeringsprogramma staat wat we het komend jaar gaan doen om de doelen te bereiken. De nieuwe uitvoering- en handhavingstrategie wordt in 2023 vastgesteld en zal ons huidige VTH beleid vervangen. Gedurende het jaar monitoren we de voortgang. Wanneer het nodig is, sturen we bij. Aan het einde van het jaar evalueren we het uitvoeringsprogramma.

Samenwerkingsafspraken onder de Omgevingswet

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Onder de Omgevingswet is het van belang dat overheden goed met elkaar samenwerken en afspraken maken om procedures te versnellen. We hebben met ongeveer 40 andere overheidsorganisaties afspraken gemaakt hoe we met elkaar willen gaan samenwerken. Dit is vastgelegd in een intentie-overeenkomst. Na inwerkingtreding van de wet beoordelen we gezamenlijk of en hoe deze afspraken goed werken.