Verkeersveiligheid

De provincie zet zich in om de situatie op de Utrechtse wegen zo veilig mogelijk te houden. Dit doen we door de wegen duurzaam veilig in te richten en door te investeren in educatie en verandering van gedrag. Een groot deel van alle verkeersongevallen komt namelijk door verkeerd gedrag tot stand. Iemand die niet goed oplet of zich niet aan de regels houdt zijn hier voorbeelden van.

Verkeerseducatieprojecten

Snel naar

 • Jongleren in het verkeer

  Jongleren in het verkeer geeft verkeersopvoeding en -educatie aan peuters en hun ouders op voorschoolse locaties (kinderdagverblijven en peuterspeelzalen). Vanuit het programma worden verkeersthemaweken voor de kinderen en een informatiebijeenkomst voor de ouders georganiseerd.

   

 • Verkeersexamen

  Veilig Verkeer Nederland (VVN) verzorgt voor de provincie Utrecht het verkeersexamen. Het verkeersexamen test kinderen uit groep 7 en 8 of zij de verkeerskennis voldoende beheersen, goed inzicht hebben in verkeerssituaties en of ze zich bewust zijn van het belang van veilig verkeersgedrag.

   

 • Verkeersouders

  De provincie Utrecht biedt, in samenwerking met VVN, basisscholen een abonnement op verkeersouders aan, mits de scholen/ouders ervoor zorgen dat dit abonnement ook actief benut wordt. Verkeersouders vormen de verbinding tussen de basisschool, ouders, gemeenten, politie en andere organisaties.

 • Blindspot

  Basisscholen krijgen de mogelijkheid om de dodehoekles ‘Blindspot’ te laten uitvoeren door TrafficSkills. Blind Spot is een leerzame en leuke les met zang en beweging die leerlingen wijst op de gevaren van de dode hoek van grote voertuigen zoals een bus, vrachtwagen of landbouwvoertuig.

 • Afleiding 10-14 jarigen

  Het smartphonegebruik op de fiets onder jongeren (10-14 jaar) neemt toe. TrafficSkills biedt, in opdracht van provincie Utrecht, klassikale interactieve lessen aan voor basisschoolleerlingen van groep zeven en acht, en middelbare schoolleerlingen van de brugklas.

 • ANWB Streetwise

  Tot eind 2023 biedt de provincie Utrecht het praktische lesprogramma ANWB Streetwise voor het basisonderwijs aan. Streetwise is opgebouwd uit vier modules passend bij de leeftijd en ontwikkelfase van leerlingen. Alle basisscholen in de provincie Utrecht kunnen dit programma om het jaar gratis krijgen.

 • Utrechts Verkeersveiligheidslabel (UVL)

  Het UVL is het Utrechtse kwaliteitskeurmerk voor basisscholen die verkeerseducatie van de leerlingen en verkeersveiligheid rond de school structureel aanpakken. Op het moment ondersteunt de provincie 3 gemeenten (De Ronde Venen, Utrechtse Heuvelrug en Woudenberg). Voor meer informatie kunt u terecht bij één van deze gemeenten.

 • Stand Up in Traffic (SUIT)

  Veel middelbare scholieren fietsen in groepsverband naar school. Groepsdruk kan leiden tot risicovolle verkeerssituaties. Daarom biedt de provincie Utrecht op middelbare scholen drie lessen van Traffic Skills aan, onder de naam Stand Up In Traffic (SUIT).

 • Praktijkdag jonge automobilisten

  Het Nederlands Instituut voor Verkeersveiligheid (NIV) geeft op hun eigen terrein in Barneveld een cursus voor onervaren bestuurders. Het NIV richt zich op jongeren vanaf 18 jaar die al zelfstandig mogen rijden en op jongeren onder de 18 jaar en hun begeleider(s) (2todrivers). Bekijk een impressie van de praktijkdag.

   

 • Doortrappen

  Het landelijke programma Doortrappen heeft de ambitie dat senioren zo lang mogelijk veilig en comfortabel kunnen blijven fietsen. Op het moment zijn er zeven Doortrappen-gemeenten in onze provincie: Bunnik, Eemnes, Houten, Lopik, Nieuwegein, Utrecht en Vijfheerenlanden.

 • Opfriscursus voor oudere automobilisten

  Tijdens de opfriscursus kunnen oudere automobilisten hun kennis van verkeersregels en hun rijvaardigheid toetsen en verbeteren. Ook mogen deelnemers op eigen kosten een praktijkrit doen onder begeleiding van een erkende rijinstructeur.

 • Spaarpaal

  Elke automobilist die zich aan de snelheidslimiet houdt en de spaarpaal passeert, zorgt voor geld in de spaarpot. Het bedrag wordt gebruikt voor een project in de buurt. De gemeente zet de spaarpaal in, kiest het spaardoel, en zorgt voor de communicatie. De provincie verzorgt de spaarpaal.

 • Smiley

  De smiley is een display die de rijsnelheid meet en terugkoppelt aan bestuurders. De provincie geeft smileys in bruikleen aan gemeenten, voor inzet op hun eigen wegen. De provincie financiert de aanschaf en de reparaties van de smiley borden.

 • E-learning Landbouwverkeer

  CUMELA Nederland heeft een interactieve e-learning module landbouwverkeer ontwikkeld om alle leerlingen, werknemers en werkgevers in de agrarische sector te informeren hoe zij kunnen bijdragen aan veiliger (land)bouw verkeer. Deze e-learning is vrij beschikbaar.

Aanpak verkeersveiligheid Utrechtse provinciale wegen.

Subsidie

Om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen, kunnen gemeenten of andere wegbeheerders in de provincie Utrecht subsidie aanvragen voor infrastructurele aanpassingen welke resulteren in het verhogen van de verkeersveiligheid.

Naar subsidie aanvragen

Nieuws

Meer nieuws
Meer nieuws