Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid is een belangrijk thema voor de provincie Utrecht. De provincie zet zich in om de situatie op de Utrechtse wegen zo veilig mogelijk te houden. Dit doen we door de wegen duurzaam veilig in te richten en door te investeren in educatie en verandering van gedrag. Een groot deel van alle ongevallen komt namelijk door verkeerde gedragingen tot stand. Iemand die niet goed oplet of zich niet aan de regels houdt zijn hier voorbeelden van.

Wat doet de provincie aan verkeersveiligheid?

De provincie Utrecht wil samen met haar partners het verkeer veiliger maken. De nadruk ligt op het inrichten van veilige wegen en het stimuleren van veilig gedrag van de weggebruiker. Richtinggevend is het Mobiliteitsplan 2014 – 2028. Hierin staan de doelen voor de lange termijn. In het Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid 2019-2023 staat op hoofdlijnen wat de provincie de komende vier jaar aan verkeersveiligheid doet.

Veilige wegen en veilig gedrag

De provincie heeft als wegbeheerder de taak om provinciale wegen veilig in te richten. Daarnaast werken we aan gedragsverandering bij weggebruikers via voorlichting en educatie op het gebied van verkeersveiligheid en overleggen we met de politie over de inzet van verkeershandhaving. We streven daarbij naar een goede samenwerking tussen de partners die actief zijn op het gebied van verkeersveiligheid: gemeenten, Openbaar Ministerie, politie, onderwijs, waterschap, kennisinstituten, verkeersveiligheidsorganisaties en bewoners.

'Minder is beter'

De ambitie van de provincie Utrecht op het gebied van verkeersveiligheid is ‘Minder is beter’. Dat wil zeggen dat we willen zorgen voor een verdere daling van het aantal verkeersslachtoffers. Hiermee sluiten we aan bij de nul-ambitie (‘elk slachtoffer is er één teveel’) zoals beschreven in het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) 2030. Het SPV bevat een gezamenlijke koers van wegbeheerders en andere verkeersprofessionals om het aantal verkeersslachtoffers drastisch te verminderen.

Om het aantal doden en gewonden terug te dringen zet de provincie Utrecht in op:

Verkeerseducatieprojecten

Snel naar

 • Doortrappen

  Het landelijke programma Doortrappen, ontwikkeld door het Ministerie van I&W, heeft de ambitie dat ouderen zo lang mogelijk veilig blijven fietsen. Ouderen fietsen graag, en willen graag blijven fietsen, maar zijn ook kwetsbaar in het verkeer. Doortrappen motiveert hen zelf stappen te ondernemen en deze ook door te geven aan leeftijdsgenoten.

  De uitvoering van Doortrappen ligt voornamelijk bij gemeenten. De provincie ondersteunt hen door het financieren van Doortrappenactiviteiten. Het doel is om voor april 2021 ten minste drie activiteiten per gemeente uit te voeren in Amersfoort, Utrecht en Nieuwegein. Daarnaast willen we acht nieuwe Doortrappengemeenten ontwikkelen in onze provincie.

  Ga voor meer informatie naar www.doortrappen.nl

 • Jongleren in het verkeer

  Verkeersopvoeding en -educatie van peuters en hun ouders in voorschoolse locaties (kinderdagverblijven en peuterspeelzalen). Kern programma: verkeersthemaweken voor de kinderen en een informatiebijeenkomst voor de ouders. De kinderen krijgen met materiaal in een verkeersthemakist spelenderwijs het thema verkeer onder de knie.

  Ga voor meer informatie naar jonglereninhetverkeer.nl

 • Utrechts verkeersveiligheidslabel

  De gemeenten De Ronde Venen, Utrechtse Heuvelrug en Woudenberg gaan verder met het Utrechtse Verkeersveiligheidslabel (UVL). De provincie verzorgt alleen nog de eindtoetsing van het UVL-label. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij een van deze gemeenten.

 • Blindspot

  Basisscholen krijgen de mogelijkheid om de dodehoekles te laten uitvoeren: 'BlindSpot', uitgevoerd door EdComm/TrafficSkills. Een geheel vernieuwde ludieke manier met zang en beweging en ict/video materiaal waardoor de kinderen goed begrijpen dat ze uit de dode hoek van een grote auto/vrachtwagen/landbouwvoertuig of bus moeten blijven.

  Ga voor meer informatie naar trafficskills.net

 • Verkeersouders

  De provincie Utrecht biedt in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland (VVN) de basisscholen een abonnement op verkeersouders aan mits de scholen/ouders ervoor zorgen dat die abonnementen ook actief benut worden.

  Ga voor meer informatie naar vvn.nl

 • Verkeersexamen

  Ook verzorgt VVN voor de provincie Utrecht het theoretisch verkeersexamen. Als tegenprestatie zijn de gemeenten bereid plaatselijk het praktisch verkeersexamen in hun gemeente mogelijk te maken. Iedere gemeenten verleent hierin maatwerk.

  Ga voor meer informatie naar vvn.nl

 • Streetwise

  Tot eind 2023 biedt de provincie Utrecht het praktische lesprogramma voor de hele basisschool Streetwise van de ANWB aan. Alle basisscholen in de provincie kunnen dit programma tot eind 2023 eens in de drie jaar gratis krijgen. Aanmelden kan via de website van de ANWB.

  Ga voor meer informatie naar anwb.nl

 • Minder smartphonegebruik

  De gevaren van smartphonegebruik op de fiets onder jongeren neemt toe. Daarom heeft de provincie Utrecht laten onderzoeken hoe we deze doelgroep kunnen benaderen. Dit onderzoek krijgt een vervolg. Doel: praktische educatie-interventies laten uitvoeren die jongeren in de leeftijd van 10 tot 14 jaar bewuster moeten maken van de gevaren. Dit jaar start de provincie Utrecht een aanbesteding rond afleiding voor deze doelgroep. Op dit moment is nog onzeker wanneer de interventies kunnen starten. We hopen in 2020 de aanbesteding af te kunnen ronden. 

 • Middelbaar onderwijs

  Veel middelbare scholieren fietsen in groepsverband naar school. Groepsdruk kan leiden tot risicovolle verkeerssituaties. Daarom bieden we 3 lessen van Traffic Skills aan onder de naam SUIT: Stand Up In Traffic.

  1. Weerbaarheid en groepsdruk: zelfstandig keuzes maken in het verkeer;
  2. Weerbaarheid en zelfvertrouwen: los van smartphone en sociale druk;
  3. Weerbaarheid en uit de groep treden: eigen plaats kiezen weg van de dode hoek.

  Bekijk voor meer informatie de website van Traffic Skills.

 • Praktijkdag jonge automobilisten

  Het Nederlands Instituut voor Verkeersveiligheid (NIV) gaat op hun eigen terrein in Barneveld een cursus verzorgen voor onervaren bestuurders. Het NIV richt zich op jongeren van 18 jaar of ouder die al zelfstandig mogen rijden en op jongeren onder de 18 en hun begeleider(s). Bekijk voor een impressie van de praktijkdag dit YouTube-filmpje . Daarnaast willen we ons samen met het NIV ook richten op de '2todrivers' en hun 'begeleiders'.

  Kijk voor meer informatie op Niv.nl.

 • Opfriscursus verkeersregels

  Een opfriscursus (voorheen BROEM) voor oudere automobilisten waarmee zij hun kennis van verkeersregels en hun rijvaardigheid kunnen toetsen en verbeteren. Ook wordt aandacht besteed aan het onverwachte gedrag van fietsers.

  Opfriscursus voor automobilisten

Contact

Secretariaat van de afdeling Mobiliteit.

Telefoon: 030 258 90 12
E-mail: secretariaat.mobiliteit@provincie-utrecht.nl