Oostelijke Vechtplassen

De Oostelijke Vechtplassen Utrecht is een uniek natuurgebied in het noordwestelijke gedeelte van de provincie Utrecht dat onderdeel is van het Europese Natura2000-netwerk. Om dit natuurgebied te behouden voor de toekomst voert de provincie Utrecht herstelwerkzaamheden uit. De voedselrijke toplaag wordt afgeplagd, er worden natuurvriendelijke oevers aangelegd en aanpassingen aan het waterbeheer uitgevoerd. Vanaf september 2020 gaat er weer gewerkt worden in de Westbroekse Zodden, Huis te Hart, Molenpolder en Noorder Maarsseveense Plassen.

Oostelijke Vechtplassen: een gebied om te koesteren

Screenshot Oostelijke Vechtplassen video
Oostelijke Vechtplassen: een gebied om te koesteren

Natura2000-gebied de Oostelijke Vechtplassen is een uniek natuurgebied. Het herstelplan zorgt ervoor dat ook de toekomstige generaties van het laagveenlandschap met de bijzondere planten en dierensoorten kunnen blijven genieten.

Bekijk op Youtube

Aan het werk in Oostelijke Binnenpolder Tienhoven

Screenshot Binnenpolder Tienhoven video
Aan het werk in Oostelijke Binnenpolder Tienhoven

In 2017 zijn de herstelwerkzaamheden voor de Natura-2000 natuur in de Oostelijke Binnenpolder van Tienhoven gestart. Hier vind je al het zeldzame trilveen en groeien onder andere orchideeën en zonnedauw.

Bekijk op Youtube

Aan het werk in polder Huis te Hart

Screenshot Huis te Hart video
Aan het werk in polder Huis te Hart

De herstelwerkzaamheden in polder Huis te Hart zijn al bijna afgerond. Er zijn onder andere petgaten gegraven met windribben en er is begroeiing verwijderd om het landschap haar open karakter terug te geven.

Bekijk op Youtube

Contact

Heeft u vragen over de herstelwerkzaamheden aan de Oostelijke Vechtplassen, neem dan contact op met het projectteam.

Inloopspreekuur

Tijdens het broedseizoen van maart tot en met augustus wordt er niet gewerkt en is er geen inloopspreekuur. In september start het werk weer en dan starten wij ook met het inloopspreekuur. Dit is dan om de week op donderdag (in de oneven weken) tussen 15.00 en 16.00 uur.

De eerste keer is op donderdag 10 september. U vindt dan de projectleiders in de bouwkeet aan de Kerkdijk in Westbroek. Ga tussen de huisnummers 28 en 30 het pad op.

Op de hoogte blijven?

We houden omwonenden op de hoogte van de werkzaamheden met behulp van (nieuws)brieven, inloopbijeenkomsten en excursies. Wilt u ook op de verzendlijst? Stuur dan een e-mail naar oostelijkevechtplassen@provincie-utrecht.nl.