Oostelijke Vechtplassen

De Oostelijke Vechtplassen Utrecht is een uniek natuurgebied in het noordwestelijke gedeelte van de provincie Utrecht dat onderdeel is van het Europese Natura2000-netwerk. Om dit natuurgebied te behouden voor de toekomst voert de provincie Utrecht herstelwerkzaamheden uit. De voedselrijke toplaag wordt afgeplagd, er worden natuurvriendelijke oevers aangelegd en aanpassingen aan het waterbeheer uitgevoerd. Vanaf september 2020 gaat er weer gewerkt worden in de Westbroekse Zodden, Huis te Hart, Molenpolder en Noorder Maarsseveense Plassen.

Contact

Heeft u vragen over de herstelwerkzaamheden aan de Oostelijke Vechtplassen, neem dan contact op met het projectteam.

Inloopspreekuur

Tijdens het broedseizoen van maart tot en met augustus wordt er niet gewerkt en is er geen inloopspreekuur. In september start het werk weer en dan starten wij ook met het inloopspreekuur. Dit is dan om de week op donderdag (in de oneven weken) tussen 15.00 en 16.00 uur.

De eerste keer is op donderdag 10 september. U vindt dan de projectleiders in de bouwkeet aan de Kerkdijk in Westbroek. Ga tussen de huisnummers 28 en 30 het pad op.

Op de hoogte blijven?

We houden omwonenden op de hoogte van de werkzaamheden met behulp van (nieuws)brieven, inloopbijeenkomsten en excursies. Wilt u ook op de verzendlijst? Stuur dan een e-mail naar oostelijkevechtplassen@provincie-utrecht.nl.

Via hetzelfde e-mailadres kunnen de volgende rapporten worden opgevraagd:

  • Dienst Landelijk gebied, nov 2013, LESA Utrechtse deel N2000 gebied Oostelijke Vechtplassen
  • KWR, januari 2014, Ecohydrologisch advies landbouwpercelen Noorderpark
  • Nelen & Schuurmans, april 2013. Alternatievenstudie Watergebiedsplan Noorderpark
  • Witteveen+Bos, 2011. Watersysteemanalyse Noorderpark ten behoeve van Watergebiedsplan en Beheerplan
  • MUG, september 2015. Verkennend Waterbodemonderzoek Oostelijke Vechtplassen
  • MUG, juli 2015. Historisch onderzoek voor beoogde grondverzet Oostelijke Vechtplassen
  • Witteveen+Bos Nota bodembeheer regio Noord West Utrecht.