Ingetrokken visies en verordeningen

Door de inwerkingtreding van de Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening per 1 april 2021 trekt de provincie Utrecht de volgende plannen, visies, verordeningen en besluiten per 1 april 2021 in.

Intrekking per 1 april 2021 van door Provinciale Staten vastgestelde plannen en visies:

 1. Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013­2028 (herijking 2016), met planidentificatienummer NL.IMRO.9926.SV1212PRS-VA01
 2. 2e partiële herziening Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013­2028 (herijking 2016) ), met planidentificatienummer NL.IMRO.9926.SV1812PRSph2-VA02
 3. Mobiliteitsplan 2015­2028
 4. Afwegingskader Uitbreidingslocaties voor wonen

Intrekking per 1 april 2021 van de volgende verordeningen:

 1. Provinciale Ruimtelijke Verordening (Herijking 2016) met planidentificatienummer NL.IMRO.9926.PV1612PRV-VA01
 2. 2e partiële herziening van de Provinciale Ruimtelijke Verordening (Herijking 2016), met planidentificatie NL.IMRO.9926.PV1812PRVph2-VA02
 3. Correctie 2017 Provinciale Ruimtelijke Verordening (Herijking 2016), met planidentificatienummer NL.IMRO.9926.PV1712PRVc-VA01
 4. Provinciale Milieuverordening 2013
 5. Wegenverordening provincie Utrecht 2010
 6. Waterverordening provincie Utrecht 2009
 7. Waterverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009
 8. Waterverordening Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2017
 9. Waterverordening waterschap Rivierenland
 10. Waterverordening waterschap Vallei en Veluwe
 11. Verordening Natuur en Landschap provincie Utrecht 2017
 12. Distelverordening provincie Utrecht 1990
 13. Ontgrondingenverordening, provincie Utrecht

Intrekking per 1 april van het volgende door GS vastgestelde besluit:

 1. Het besluit ‘Wijziging in buurt van Tramweg 5.0’ (WijT) in te trekken gelijktijdig met het inwerking treden van de Interim Omgevingsverordening