Omgevingsverordening

(Interim) Omgevingsverordening in het kort

Kaart van de provincie Utrecht met alle regels van de interim omgevingsverordening

In onze Omgevingsverordening staan de regels voor de fysieke leefomgeving. Zo’n twintig verordeningen, regelingen en besluiten zijn samengevoegd in één provinciale Omgevingsverordening. De regels zijn herschreven, samengevoegd, vereenvoudigd en op elkaar afgestemd. De Omgevingsverordening bevat de juridische uitwerking van de plannen en ambities uit de provinciale Omgevingsvisie.

De Interim Omgevingsverordening is op 10 maart 2021 vastgesteld door Provinciale Staten en op 1 april 2021 in werking getreden. De Interim Omgevingsverordening geldt totdat de Omgevingswet ingevoerd wordt. Dat is naar verwachting op 1 januari 2024.  Dan treedt ook de Omgevingsverordening provincie Utrecht 2022 in werking.

Interim Omgevingsverordening raadplegen

U kunt de Interim Omgevingsverordening online raadplegen op:

Download Interim Omgevingsverordening

Interim Omgevingsverordening (pdf)

Nota van Beantwoording

De Nota van Beantwoording geeft een overzicht van alle ingediende zienswijzen op de Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening en de reacties hierop.

Download Nota van Beantwoording

Zie ook

Ingetrokken visies en verordeningen per 1 april 2021

Omgevingsverordening provincie Utrecht 2022

De Omgevingsverordening provincie Utrecht 2022 is op 30 maart 2022 vastgesteld door Provinciale Staten. Totdat de Omgevingswet ingevoerd wordt, geldt de Interim Omgevingsverordening.

Download de Omgevingsverordening

Omgevingsverordening provincie Utrecht 2022

De definitieve versie van de Omgevingsverordening komt zo snel mogelijk beschikbaar via het Omgevingsloket (Digitaal Stelsel Omgevingswet).

Kaarten bij Ontwerp Omgevingsverordening provincie Utrecht 2022 (pdf)

Nota van beantwoording Omgevingsverordening

Nota van beantwoording Omgevingsverordening provincie Utrecht 2022 (pdf)

Zie ook

Nieuwsbericht: Omgevingsverordening provincie Utrecht vastgesteld.

Waarom een Interim Omgevingsverordening?

Door uitstel van de Omgevingswet was het nodig om in plaats van de Omgevingsverordening een Interim Omgevingsverordening te maken. De Omgevingsverordening kan namelijk niet onder de huidige wetgeving in werking treden. Om toch eerder uitvoering te kunnen geven aan de plannen en ambities uit de Omgevingsvisie, hebben we besloten om, tot Omgevingswet ingaat, te werken met een Interim Omgevingsverordening.