Omgevingsverordening

Omgevingsverordening in het kort

Kaart van de provincie Utrecht met alle regels van de interim omgevingsverordening

In onze Omgevingsverordening staan de regels voor de fysieke leefomgeving. Zo’n twintig verordeningen, regelingen en besluiten zijn in 2021 samengevoegd in één provinciale (Interim) Omgevingsverordening. De Omgevingsverordening bevat de juridische uitwerking van de plannen en ambities uit de provinciale Omgevingsvisie. Deze verordening is op 1 januari 2024 samen met de Omgevingswet in werking getreden. Om de Omgevingsverordening actueel te houden, wordt de verordening op onderdelen gewijzigd. 

Op 7 februari 2024 hebben Provinciale Staten de eerste wijziging Omgevingsverordening vastgesteld. Op 1 maart 2024 is deze eerste wijziging in werking getreden. Voor het overgrote deel bestaat de eerste wijziging uit technische en tekstuele wijzigingen. Regels en toelichtingen zijn verduidelijkt, aangevuld en geactualiseerd. Daarnaast is voor een aantal onderwerpen inhoudelijke wijzigingen opgenomen.

De geconsolideerde versie van de Omgevingsverordening staat in het Omgevingsloket. In het Omgevingsloket is alle digitale informatie over de fysieke leefomgeving te vinden. Regels kunnen via tekst én op de kaart geraadpleegd worden.

Voor meer informatie en vragen kunt u terecht bij het coördinatiepunt Omgevingsbeleid, via: omgevingsbeleid@provincie-utrecht.nl.