Programma Recreatie en Toerisme 2022 – 2025

Wat is de toekomst van het toerisme in de provincie Utrecht? Hoe spreiden we toeristen en dagjesmensen beter? En hoe gaan we om met het tekort aan toeristische voorzieningen? Deze vragen staan centraal in het “Programma Recreatie en Toerisme 2022-2025 (PR&T)” van de provincie Utrecht.

Laat uw mening horen

Voor dit programma hebben wij een plan geschreven. Dat is het ‘Ontwerp PR&T’. Wij willen graag weten wat u vindt van dit ontwerp. Want wij vinden het belangrijk om onze plannen te maken en uit te voeren samen met inwoners, ondernemers, gemeenten en andere organisaties in de provincie Utrecht.

U kunt het Ontwerp PR&T inzien van 21 september tot en met 1 november 2021. Uw mening geven gaat via www.provincie-utrecht.nl/terinzage.

Achtergrond

Het Programma Recreatie en Toerisme komt voort uit de Omgevingswet. Bij het schrijven van het Ontwerp PR&T hebben wij rekening gehouden met afspraken die al gemaakt zijn in de provincie. Bijvoorbeeld in de Provinciale Omgevingsvisie, de Programmabegroting en de afspraken van Provinciale Staten van 30 juni 2021.

Hoe verder?

Na 1 november lezen wij alle reacties. Met die extra informatie en ideeën schrijven wij het definitieve programma PR&T. We verwachten dat dit begin 2022 klaar is.