Conferentie Rijnenburg

Samen in gesprek over waarden, opgaven en perspectief

De provincie Utrecht wil het groene, gezonde en slimme middelpunt van Nederland blijven. De grootste opgave daarbij is de vraag hoe we de verschillende functies ruimtelijk goed met elkaar kunnen combineren. Hiervoor zal het nodig zijn om prioriteiten te stellen en keuzes te maken. Niet alles kan altijd en overal.

In de afgelopen periode is de polder Rijnenburg veelvuldig in het nieuws geweest, onder meer als (tijdelijk) energielandschap en als potentiële locatie voor woningbouw. Provinciale Staten van de provincie Utrecht hebben hun zorg uitgesproken over het feit dat “de onderlinge communicatie van stakeholders en overheden grotendeels via de media verloopt, wat de onderlinge verhoudingen niet ten goede komt; en dat er bij partijen soms inzicht en kennis ontbreekt of veronderstellingen worden gedaan over de motivaties en mogelijkheden van andere partijen, bijvoorbeeld als het gaat om ruimtelijke en financiële kaders en bereikbaarheidsgevolgen” (motie 79 PS provincie Utrecht, 11-11-2020 (motie 79 PS provincie Utrecht, 11-11-2020).

Daarom organiseerde de provincie Utrecht op vrijdagmiddag 28 mei 2021 ‘Conferentie Rijnenburg’: een digitale bijeenkomst waarin verschillende partijen informatie delen en in gesprek gingen over het beleid, de waarden, de opgaven en de diverse belangen in het gebied.

Conferentie Rijnenburg terugkijken

Er is een opname gemaakt van Conferentie Rijnenburg. Deze kunt u terugkijken via ons YouTube kanaalIn de impressie ‘De complexiteit van een polder | Conferentie Rijnenburg in vogelvlucht’ bieden we op hoofdlijnen een overzicht van de gedeelde toekomstbeelden, dromen, drijfveren en zorgen van de deelnemers.