Ondernemingsplan

In een ondernemingsplan werkt u het scenario dat u heeft gekozen uit in concrete uitvoeringsstappen, inclusief de fiscale consequenties van uw keuzes. Zo helpt dit plan u duidelijk te krijgen wat de fiscale uitgangspunten zijn en hoe u de vragen van de Belastingdienst op de juiste manier beantwoordt. Als ondernemer moet u op tijd weten welke financiële middelen u heeft om de volgende stap binnen uw scenario uit te voeren. Kortom, met een ondernemingsplan rekent u fiscaal af op basis van een goede voorbereiding.

Zes stappen

1 In kaart brengen probleem en gewenste oplossing

Beschrijf het probleem en de gewenste oplossing. Bedenk welk scenario het beste past bij uw situatie.

2 Checken vigerend beleid

Check of uw oplossing mogelijk is binnen wet- en regelgeving, zoals ruimtelijk beleid en fiscale regels. Schakel deskundigheid in, bijvoorbeeld een plattelandscoach, een expert op gebied van ruimtelijke ordening, een belastingadviseur.

3 Opstellen conceptondernemingsplan

Stel een ondernemings- of toekomstplan op. Beantwoord tien vragen om uw uitgangspositie te bepalen.

4 Bepalen financiële en fiscale gevolgen

Raadpleeg specialisten, zoals een accountant of fiscalist, om de financiële en fiscale gevolgen van uw toekomstplan te bepalen.

5 Maken definitief ondernemingsplan

Verwerk de adviezen in het ondernemingsplan en leg het voor aan toetsende instanties, zoals uw bank, gemeente, provincie, waterschap, etc. Neem een fiscale paragraaf op.

6 Vooroverleg met Belastingdienst

Bespreek de aanpak van uw ondernemingsplan. Maak duidelijk in welk boekjaar u welke stappen zet. Leg afspraken met de Belastingdienst eventueel in een vaststellingsovereenkomst vast.

Heeft u de zes stappen doorlopen? Dan heeft u een goed beeld van uw toekomst, ook fiscaal.

Beschrijving van 6 stappen om een toekomstplan op te stellen
Toekomstplan in 6 stappen.png.