Vragen die een ondernemingsplan moet beantwoorden

U stelt een ondernemings- of toekomstplan op. Binnen dit plan beantwoordt u de tien belangrijkste vragen zodat u als ondernemer uw uitgangspositie kunt bepalen. Die vragen zijn:

  1. Wat is de huidige situatie, zoals welke omgevingswet geldt, welke vergunningen zijn er?
  2. Wat zijn de wensen voor de toekomst?
  3. Passen deze in het bestemmingsplan?
  4. Wat zijn planologische (on)mogelijkheden?
  5. Wat willen mijn gezinsleden?
  6.  Is sprake van bedrijfsopvolger?
  7. Wat zijn de kansen en risico’s?
  8. Wat is mijn huidige bedrijf waard?
  9. Wat is mijn huidige financiële positie?
  10. Wat zijn de fiscale gevolgen?