Openbare orde en veiligheid

In de veiligheidsregio werken gemeenten, politie, brandweer en de GHOR (geneeskundige hulpverlening) samen aan een veilige leefomgeving. Gemeenten werken samen in de veiligheidsregio’s. Ze zijn verantwoordelijk voor onder meer het opstellen van veiligheidsplannen en aan het organiseren en coördineren van crisisoefeningen.

In onze provincie is de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) op 12 januari 2006 formeel van start gegaan. De VRU heeft een Algemeen en een Dagelijks Bestuur. Daaronder ressorteert de directeur van de Veiligheidsregio, met een managementteam van de diverse disciplines.