PCL leden

De commissie bestaat inclusief de voorzitter uit 10 leden. De leden zijn onafhankelijk en zijn deskundig op één of meer kerntaken van de provincie. Eens in de 6 weken komen zij bij elkaar. Alle vergaderingen zijn openbaar en bezoekers zijn welkom om te komen luisteren.

Snel naar

 • Dorien de Wit (voorzitter)

  "Een spiegel voorhouden, andere perspectieven aandragen en uitdagen tot eigentijds samenspel tussen provincie en haar omgeving."

  Verkort curriculum vitae

  Veranderkundige, werkzaam als adviseur en procesbegeleider in het publieke domein; expertise in organisatieontwikkeling, communicatie/participatie en samenwerking in netwerken en allianties. Betrokken bij de zoektocht en vormgeving van interactie tussen politiek, burgers, organisaties en ondernemers. Ruim 30 jaar verbonden aan De Beuk Organisatieadvies. Vaak dagvoorzitter, altijd nevenfuncties in maatschappelijke organisaties, o.a. voorzitter raad van commissarissen woningcorporatie, lid raad van toezicht welzijnsorganisatie.

  Dorien de Wit op LinkedIn

  Dorien de Wit
 • Alysa Eijkelenboom (jonge onderzoeker)

  “De leefomgeving is veel meer dan 'slechts' huizen en natuur. Het gaat ook om de mensen die er wonen. Maar wie zijn zij en hoe maken en houden we ze tevreden?”

  Verkort curriculum vitae

  Tweedejaars research master student bestuurs- en organisatiewetenschap met een achtergrond in burgerparticipatie en planologie vanuit mijn eerste master en bachelor. Vanuit mijn ervaring met burgerparticipatie bij het schrijven van gemeentelijke omgevingsvisies neem ik graag deel aan de PCL met een onderzoekende lens. Tijdens mijn master heb ik een artikel geschreven over het effect van geluid in de stad op de gemoedstoestand van mensen wat mijn ogen heeft geopend voor alles wat zich afspeelt in iemands directe leefomgeving. Binnen en buiten mijn studie probeer ik mijn planologische inzichten toe te passen in de bestuurskunde.

  Alysa Eijkelenboom
 • Hugo Hegeman (lid)

  "Krijgt energie van nieuwe ideeën en slimme combinaties"

  Verkort curriculum vitae

  Achtergrond in Urban Governance, waardoor zijn expertise ligt in het effectief organiseren van ruimtelijke projecten. Dit brengt hij in de praktijk bij Rijkswaterstaat, waar hij in de regio Noord-Holland verantwoordelijk is voor gebiedsgericht werken in het Noordzeekanaalgebied en op het hoofdwegennetwerk. Verder heeft Hugo werkervaring op het vlak van digitale innovaties en data gedreven werken bij de Gemeente Rotterdam en adviesbureau Berenschot. Hij krijgt energie van opgaven van alle kanten bekijken en mensen met verschillende perspectieven bij elkaar brengen. Dit enthousiasme en voorliefde voor integraal werken is ook wat hij eerder als jonge onderzoeker bij de PCL heeft ingebracht.

  Hugi Hegeman
 • Els van Grol (lid)

  "Kijk verder dan het voor de hand liggende... als we verbinding maken, met mensen, organisaties en tussen thema's, kunnen we het verschil maken. En dat moet, nu! Er is geen tijd te verliezen!"

  Verkort curriculum vitae

  Verbinder met energie tussen mensen en organisaties op thema's als water, klimaat, leefomgeving en duurzaamheid. Van denken en overleggen naar doen!
  Per april 2022 directeur Winning & Zuivering bij Vitens. Daarvoor directeur en plaatsvervangend secretaris-directeur Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Rijkswaterstaat.
  De uitdaging om in deze tijd van klimaatverandering, water- en energietransitie duurzame oplossingen te vinden is van levensbelang. Hierbij staat de kwaliteit van de leefomgeving centraal. Dit heeft Els mede mogen vormgeven als directeur van de aanpak van de belangrijkste waterkering van Nederland: de Lekdijk en de nieuwbouw van de Rioolwaterzuiveringsinstallatie in Utrecht.

  Els van Grol
 • Piet Renooij (lid)

  "prikkelend, provocerend en professioneel"

  Verkort curriculum vitae 

  Van huis uit geograaf en gepromoveerd in de economische wetenschappen. Piet is oprichter en voormalig eigenaar-directeur van onderzoek- en adviesbureau Regioplan in Amsterdam. Begeeft zich in zijn werk bij uitstek op het snijvlak van wetenschap en beleid op verschillende inhoudelijke kerntaken van de provincie, in het bijzonder regionale economie, ruimtelijke ontwikkeling en stedelijke netwerken. Mede auteur van 'De veranderende geografie van Nederland, opgaven op meso-niveau'. Momenteel is hij programmamanager bij de UvA Academy op themaveld Toekomst van de stad.

  Piet Renooij
 • Thessa Fonds (lid)

  "Geen toekomst zonder verleden"

  Verkort curriculum vitae 

  Bij Witteveen+Bos werkzaam als cultureel planoloog met oog voor de identiteit van de plek. Werkervaring opgedaan als onderzoeker en in de adviespraktijk van de planologische, erfgoed- en kunstsector. Sterk geloof in de meerwaarde van integraal of holistisch werken en denken, met betere keuzes als uitkomst. Naast de focus op de dingen goed doen, een persoonlijk gevoelde verantwoordelijkheid voor 'de goede dingen doen'. Hierbij de lange termijn in het oog houdend, door zowel achterom als vooruit te kijken. Altijd zoekend naar nieuwe methodieken om onze leefomgeving in goede staat achter te kunnen laten voor de toekomstige generatie.

  Thessa Fonds
 • Gert-Jan Hospers (lid)

  “Regio’s, steden en dorpen doen wat met mensen. Die plekfactor verdient aandacht, waarbij we wat mij betreft vooral naar het verhaal achter de cijfers moeten kijken.”

  Verkort curriculum vitae

  Gert-Jan is bijzonder hoogleraar sociale geografie aan de Radboud Universiteit en directeur van Stad en Regio, een stichting die zich inzet voor stedelijke en regionale ontwikkeling op menselijke maat. Schrijft, spreekt en adviseert veel over actuele thema’s die spelen in regio’s, steden en dorpen. Daarnaast onder meer vaste columnist bij Stadswerk Magazine en praktijkdocent bij leergangen voor professionals. Gert-Jan laat zich graag inspireren door ‘good practices’ en is gefascineerd door de vraag hoe we ons in een kortetermijnwereld kunnen richten op de lange termijn.

  Gert-Jan Hospers lid PCL
 • Ronald Löhr (lid)

  “Voorbij het hier en nu op zoek naar een duurzame en kwalitatieve inrichting van onze leefomgeving.”

  Verkort curriculum vitae

  Regionaal geograaf met grote interesse voor menselijk gedrag en oog voor ‘de lege stoel’. Meer dan 25 jaar actief in ruimtelijke vraagstukken, waarvan de laatste 15 jaar als zelfstandig professional. Vaak op het snijvlak van kennisontwikkeling en praktijk. Evenzo vaak zelf procesmanager of projectleider. Op regionaal en buurt niveau en van visieontwikkeling tot en met realisatie. Daarnaast actief als gespreksleider bij gecompliceerde vraagstukken en interactieve beleidsontwikkeling met colleges van B&W en partijen uit de samenleving. 

  Ronald Lohr