Provinciespel

Provinciale politiek kan heel leuk zijn! Vanaf nu kunnen Utrechtse jongeren meedoen aan het nieuwe provinciespel. Spelenderwijs kunnen scholieren zo kennis maken met de provincie.

Tijdens het provinciespel ligt middenin de zaal een grote provincieplattegrond, met daarop enkele grote plaatsen en wegen. Wat voor voorzieningen moeten er komen, en waar? Je kunt denken aan bedrijventerreinen, snel internet of windmolens. Of aan welk beleidsterrein moet meer budget besteed worden. Daar beslissen de leerlingen over via de politieke partijen die zij voor het spel zelf hebben opgericht. Speciaal voor scholieren is het nieuwe spel door ProDemos ontwikkeld.

Bij het Provinciespel leer je hoe democratische besluiten tot stand komen. Je gaat zelf ervaren dat overleg, argumentatie, samenwerking, meerderheid en consensus nodig zijn om tot uitvoerbare besluiten te komen. En, hoe je zelf invloed kunt uitoefenen op die besluiten. Hiermee ontdek je wat jij belangrijk vindt in je eigen leefomgeving. Als je zelf keuzes mag maken, realiseer je je meer wat in de provincie aan besluitvorming plaatsvindt.     

Tijdens het spel kunnen de leerlingen ook vragen stellen aan echte Statenleden en er op die manier achter komen of de vergaderingen in het echt ook zo verlopen. Scholen kunnen zich aanmelden via ProDemos