Beloningssysteem voor Utrechtse boeren die duurzaam ondernemen

Met een nieuw en vrijwillig beloningssysteem, de Utrechtse Monitor Duurzame Landbouw (UMDL) gaat de provincie melkveehouders ondersteunen bij natuurinclusieve kringlooplandbouw. Mirjam Sterk, gedeputeerde transitie landelijk gebied, heeft tijdens een feestelijke aftrap het project opengesteld voor 100 melkveehouders en gaf uitvoering van de bijbehorende beloningsregeling over aan de vijf samenwerkende Utrechtse agrarische collectieven.

Mirjam Sterk met melkveehouders
Van links naar rechts: Bert de Groot van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Henk-Jan Soede van collectief BoerenNatuur Rijn Vecht en Venen, Corné Vermaat van Agrarisch collectief Alblasserwaard/Vijfheerenlanden, Dirk Jan Bleijerveld van collectief BoerenNatuur Utrecht Oost, Stef Huijgen van Agrarisch collectief Eemland. Knielend: Mirjam Sterk (gedeputeerde Transitie Landelijk Gebied) en Arjan van Diemen van Agrarisch collectief Lopikerwaard.

Door deel te nemen aan de UMDL kunnen Utrechtse melkveehouders inzicht krijgen in hoe hun bedrijf op dit moment 'scoort'. Uiteraard is deelname geheel vrijwillig. Aan de hand van 15 kritische prestatie indicatoren (KPI's) kunnen ze hun duurzaamheidsprestaties op het gebied van bodem, water, biodiversiteit en klimaat meten. Vervolgens kunnen zij voor de (behaalde) doelen gestimuleerd, gewaardeerd en beloond worden. Deelnemers kunnen hun eigen kengetallen en duurzaamheidsprestaties bespreken en vergelijken met collega-melkveehouders en experts in een studiegroep. Deze kennisbijeenkomsten maken het mogelijk om de eigen bedrijfsvoering te optimaliseren. Dat kan bijvoorbeeld door het verlagen van de hoeveelheid ruw eiwit in het voer. Bert de Groot, Hoogheemraad van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR), was ook aanwezig bij de start. Hij ziet meerwaarde in dit project en gaat verkennen hoe HDSR en collega-waterschappen in Utrecht bij dit project kunnen aansluiten.

Utrechtse melkveehouders aan de slag

Bij het startmoment waren meerdere Utrechtse melkveehouders aanwezig en gaven aan graag met het project aan de slag te gaan. Eén van de deelnemers is Peter van den Brink, melkveehouder in Montfoort: "Als melkveehouder probeer ik de biodiversiteit te vergroten door kruidenrijk grasland en weidevogelbeheer. Hiervoor heb ik een stuk grasland onder water gezet. Met deze zogeheten plasdras probeer ik betere leefomstandigheden te creëren voor broedende weidevogels en hun jongen. Op het gebied van voer- en andere managementmaatregelen worden er stappen gezet, maar deze proberen we steeds meer te optimaliseren op mijn bedrijf. De UMDL geeft me handvatten om kritisch te kijken naar de kengetallen van mijn bedrijf. Het mooie van doelsturing is dat ik zelf bepaal waar ik mee aan de slag ga op mijn bedrijf."

Doelen in het landelijk gebied

Tijdens het startmoment legde gedeputeerde Mirjam Sterk verder uit hoe het project bijdraagt aan de doelen van het Utrechts Programma Landelijk Gebied (UPLG): "Dit beloningssysteem is één van de instrumenten om de doelen van het UPLG te gaan halen. In het UPLG staat wat we gaan doen. Maar, hóe we dat, samen met de agrarisch ondernemers en hun vakmanschap gaan doen, daar is de UMDL een mooi voorbeeld van. Op dit moment kunnen alleen melkveehouders meedoen, maar we werken hard aan eenzelfde systeem voor fruittelers."

Omdat de provincie Utrecht het belangrijk vindt dat melkveehouders gewaardeerd en beloond worden voor hun inzet voor klimaat, water, bodem en biodiversiteit, wordt eigen budget van de provincie hiervoor beschikbaar gesteld.

Aanmelden UMDL

Aanmelden voor de UMDL, kan vanaf dinsdag 10 april 2024 10.00 uur door een mail met de deelnameovereenkomst (en de de-minimisverklaring) te versturen. Meer informatie is te vinden in het dossier Utrechtse Monitor Duurzame Landbouw.

Voor persinformatie:
jytte.reichert@provincie-utrecht.nl06 18 54 01 37