Debat Provinciale Staten over coalitieakkoord, gedeputeerden in gesprek met inwoners

Bron: Provinciale Staten

Provinciale Staten willen dat Gedeputeerde Staten met de inwoners van de provincie Utrecht in gesprek gaan over het coalitieakkoord. Dat is de uitkomst van het debat dat Provinciale Staten gisteravond voerde over het coalitieakkoord.

Coalitieakkoord 2

In een voorstel, gesteund door een groot deel van de politieke partijen, staat dat deze inbreng van inwoners wordt gebruikt om het coalitieakkoord aan te vullen. Provinciale Staten debatteren in december opnieuw over wat deze gesprekken hebben opgeleverd. Dan is ook de financiële onderbouwing van het coalitieakkoord verder uitgewerkt.Gedeputeerde Has Bakker is blij met deze wens van Provinciale Staten. “Door de snelheid van de coalitieonderhandelingen was er onvoldoende tijd om in de provincie bij maatschappelijk organisaties, gemeenten en waterschappen, ondernemers en inwoners het gesprek aan te gaan”, aldus Bakker.“Voor het succes van het coalitieakkoord is dit van groot belang. Gedeputeerde Staten pakken graag de handschoen op om de komende tijd dat gesprek aan te gaan. Hiermee geven we ook invulling aan deze breed gedeelde wens bij Provinciale Staten”

Is er voldoende plek?

Hoewel Gedeputeerde Staten nu aan de slag mogen met het uitvoeren van het coalitieakkoord, willen Provinciale Staten wel door laten rekenen of er voldoende ruimte  is in de provincie om de plannen te realiseren. Een motie, die door alle partijen is gesteund, roept op om bij de uitwerking van de financiën en participatie met bewoners ook hier rekening mee te houden.

Stikstofdoelen in 2035

Provinciale Staten stemden deze vergadering, wegens staking van stemmen, opnieuw over een stikstofmotie. In dit voorstel staat dat de provincie Utrecht bij de stikstofplannen uit de Koersnotitie Utrechts Landelijk Gebied, het jaartal 2035 als deadline aan moet houden om de doelen te halen.

Het Rijk heeft het voornemen om deze doelen eerder, in 2030, te halen. Een meerderheid wil nu dat Utrecht hier langer de tijd voor neemt, zoals ook in de wet staat.

Stemmingen en terugkijken

De stemmingen, met alle besluiten over Statenvoorstellen en ingediende moties en amendementen van deze vergadering, kan je hier terugvinden. Op deze pagina kan je ook de vergadering terugkijken.

Wil je ook een keertje meekijken met een vergadering van Provinciale Staten of meer weten wat de provinciale politiek voor jou kan betekenen? Zoek dan contact met Roel Breet, communicatieadviseur van de Statengriffie.

Voor persinformatie:
roel.breet@provincie-utrecht.nl06 43 24 64 02