Nominaties voor Bakhuis-Woltersprijs bekend: een afspiegeling van alle voordrachten

Bron: Provinciale Staten

De jury nomineert, in alfabetische volgorde, Agnes Jongerius, Nadia Laiti en Sabine Meulenbeld als mogelijke winnaars voor de Bakhuis-Woltersprijs 2024. Deze prijs is bedoeld voor een persoon die zich inzet voor de maatschappij en voor vrouwenemancipatie in het bijzonder. De drie vrouwen zijn gekozen uit de tientallen voordrachten die inwoners hebben doorgegeven.

Genomineerden Bakhuis-Woltersprijs 2024

In het rapport staat dat de jury onder de indruk is van de enorme diversiteit aan kandidaten die zijn ingestuurd. De nominaties vormen volgens juryvoorzitter Nelly Voogt een afspiegeling van alle voordrachten die zijn gedaan. “De breedte van de voordrachten, zowel in ervaring als binnen bepaalde sectoren, maakt zichtbaar hoeveel vrouwen zich in de provincie Utrecht inzetten voor vrouwenemancipatie”, zegt Voogt. Uiteindelijk gaven de impact en de duurzaamheid van de resultaten de doorslag tot de keuze van drie onderstaande genomineerden.

Agnes Jongerius

Agnes Jongerius

Agnes behoeft volgens de jury weinig introductie. Ze zet zich al haar hele leven in voor de maatschappij in het algemeen en gelijke behandeling en beloning van vrouwen in het bijzonder. Ze wordt in het rapport omschreven als “een geweldige vrouw, geweldig boegbeeld en een prachtig rolmodel met een indrukwekkende staat van dienst.”

Agnes heeft daadwerkelijk het verschil gemaakt via haar werk als eerste vrouwelijke voorzitter bij de FNV en een grote bijdrage in de politiek. In juni 2024 neemt ze na 35 jaar publieke dienst afscheid: 25 jaar vakbond en 10 jaar Europees Parlement. Ze neemt ook volop deel in de kleinschalige projecten, zoals haar ambassadeurschap van de bibliotheek in Utrecht, haar rol als voorzitter van WOMEN Inc. en als lid van de Raad van Toezicht bij Atria. Die laatste twee organisaties zijn onmisbare kennisinstituten voor de vrouwenemancipatie in Nederland.

“We zijn van mening dat Agnes vanwege haar staat van dienst niet kan ontbreken bij de drie genomineerden voor de Bakhuis-Woltersprijs”, aldus juryvoorzitter Nelly Voogt.

Een recent artikel in de Volkskrant vat de prestaties van Agnes volgens de jury goed samen:

Nadia Laiti

Nadia Laiti

Nadia Laiti werkt al meer dan 30 jaar achter de schermen bij het helpen van vrouwen en meisjes die in een isolement leven of te maken hebben met een gewelddadige situatie of relatie in huiselijke sfeer. Ze zet alles op alles om elke vrouw die om hulp vraagt in een veilige omstandigheid te brengen.

Al sinds haar tienerjaren geeft ze trainingen voor zelfverdediging, maar coacht ze ook bij mentale weerbaarheid. Haar sportiviteit zien we ook terug in het voetbal: ze was de eerste vrouwelijke Marokkaanse voetbaltrainer in de regio Utrecht en is tot op de dag van vandaag nog steeds actief.

Nelly Voogt: “De jury heeft veel waardering voor de manier waarop Nadia zich, ondanks de weerstand die ze ervaart, al zo lang inzet voor deze groep vrouwen. We vinden het belangrijk dat haar werk wordt gezien.

Nadia werkt veel achter de schermen vanwege de bijzondere omstandigheden waarin ze haar bijdrage levert. Haar nominatie voor de Bakhuis-Woltersprijs laat, met toestemming van Nadia zelf, alsnog zien hoe zij het verschil maakt voor vele vrouwen en inwoners van Utrecht om haar heen.

Sabine Meulenbeld

Sabine Meulenbeld

De jury omschrijft Sabine als een echte verbinder. In het veld van professionals op het gebied van seksualiteit bouwt ze bruggen tussen verschillende disciplines zoals seksuologie, wetenschap en traumahulpverlening.

Sabine is mede-oprichter van de Stichting Seksueel Welzijn Nederland voor meer seksueel plezier voor meiden en vrouwen. Ze geeft leerzame en humorvolle trainingen waarin ze (gender)ongelijkheden aan de kaak stelt die seksueel plezier belemmeren. In december 2023 verscheen haar boek 'De kracht van positieve seksualiteit', waarmee ze opvoeders, leerkrachten en hulpverleners ondersteunt in het begeleiden van jongeren in hun seksuele ontwikkeling. 

“Haar brede inzet voor een onderwerp waarvan de impact vaak onderbelicht blijft heeft nominatie voor de Bakhuis-Woltersprijs 2024 opgeleverd”, concludeert Nelly Voogt.

Op haar website lees je meer over het bijzondere werk van Sabine. https://www.sabinemeulenbeld.nl/.

Meer weten?

Het complete juryrapport is hier terug te lezen. De uitreiking van de Bakhuis-Woltersprijs is op 8 maart, Internationale Vrouwendag, tijdens een speciale uitzending bij RTV Utrecht. Alle kandidaten krijgen daar de ruimte om hun bijdrage aan de maatschappij en voor vrouwenemancipatie in het bijzonder toe te lichten.

De Bakhuis-Woltersprijs is in 2020 bedacht door Provinciale Staten Utrecht. Alle informatie over deze prijs vind je terug op www.bakhuiswoltersprijs.nl.

Heb je vragen over de Bakhuis-Woltersprijs dan kun je contact opnemen met Roel Breet, communicatieadviseur griffie Provinciale Staten

roel.breet@provincie-utrecht.nl06 43 24 64 02