Denk mee over de toekomst van onze circulaire samenleving

De provincie streeft naar een circulaire samenleving. Een samenleving waarin we zuinig en efficiënt omgaan met onze spullen en onze grondstoffen, waarbij we verspilling vermijden en onze afhankelijkheid van toelevering uit het buitenland verminderen. Wij willen graag weten wat u daarvan vindt.

Een vrouw stoffeert een stoeltje dat op een tafel staat

Een circulaire samenleving is een duurzame manier van leven. Hierbij streven we naar het minimaliseren van afval en het efficiënt gebruiken van natuurlijke hulpbronnen. Dit bereiken we door producten te hergebruiken, repareren of recyclen na gebruik. Hierdoor worden de materialen waaruit de producten bestaan, steeds opnieuw benut. Daarnaast wordt de afhankelijkheid van toelevering uit het buitenland verminderd door lokale productie en door stimuleren van hergebruik. Het doel is een evenwicht te creëren tussen het welzijn van mensen, de economie en het behoud van onze planeet.

Wat vindt u?

Denk mee over de toekomst van onze circulaire samenleving! We zijn benieuwd naar uw mening. 

Wat vindt u dat de provincie moet doen op het vlak van circulariteit? Wij nodigen alle bewoners van de provincie Utrecht uit om deze enquête in te vullen. Meedoen kan tot tot 5 mei. Uw mening en ideeën zijn belangrijk voor het ontwerp.

Vul de enquête in via: Consultatie circulaire samenleving

Voor persinformatie:
jiri.glaap@provincie-utrecht.nl06 39 63 21 97