Green Deal getekend voor groene bedrijventerreinen

We willen de bedrijventerreinen binnen onze provincie vergroenen. Dit zorgt voor een prettigere leefomgeving, maar maakt deze vaak versteende gebieden ook bestand tegen de negatieve effecten van klimaatverandering. Deze ambitie staat centraal in de Green Deal Werklandschappen van de Toekomst, die vandaag door gedeputeerde André van Schie is ondertekend. Het onderschrijft de groene, gezonde, duurzame en ondernemende kernwaarden van de provincie. We zoeken daarom ook bedrijventerreinen die hier actief in willen meedoen en meedenken.

Ondertekening Green Deal

Op de foto: Mieke Ansems, bestuurslid Werklandschappen van de Toekomst en gedeputeerde André van Schie

Door de bedrijventerreinen te vergroenen en klimaatbestendig te maken blijft de provincie aantrekkelijk voor bedrijven. Deze samenwerkingsovereenkomst met het nationale programma Werklandschappen van de Toekomst heeft als doel om in negen jaar toe te werken naar een ‘nieuw normaal’, waarin groene en toekomstbestendige bedrijventerreinen de norm zijn geworden door de ontwikkeling van nieuwe kennis en innovatie en de toepassing hiervan.

Klimaatverandering zorgt voor problemen op bedrijventerreinen

De provincie Utrecht heeft 160 bedrijventerreinen, waar ongeveer 16.000 bedrijven zijn gevestigd en 175.000 mensen werken. Deze bedrijventerreinen zijn vaak sterk versteend waardoor ze gevoelig zijn voor de negatieve effecten van klimaatverandering. Dit is een probleem voor het terrein zelf, maar ook voor de directe omgeving.

Voordelen van vergroening

Vergroening is bijvoorbeeld de aanplanting van meer bomen en planten. Dit heeft meerdere voordelen, zo bieden bomen verkoelende schaduw bij hitte en zorgt beplanting ervoor dat water beter wordt opgevangen bij hevige regenbuien. Daarnaast draagt een groene omgeving bij aan de gezondheid en productiviteit van werknemers door stressvermindering en het stimuleren van beweging, versterkt het de biodiversiteit en kan het energiebesparing opleveren door de natuurlijke verkoeling. Voor ondernemers betekent dit ook het aantrekken en behouden van gelukkig en gezond personeel met een hogere productiviteit die de concurrentiepositie van het eigen bedrijf en de regio versterkt.

Uitrol van het programma Werklandschappen van de Toekomst

Er worden drie pilots, in de vorm van één living lab en twee ambassadeursterreinen, opgezet in de provincie Utrecht om bedrijventerreinen om te toveren tot groene en klimaatbestendige werklocaties. De living lab is een koploper op het gebied van vergroening en duurzaamheid; in deze ‘proeftuin’ wordt verder onderzoek gedaan naar de meest innovatieve toepassingen. De ambassadeursterreinen zullen een rol spelen in het verder verspreiden van het nieuwe normaal naar alle terreinen in de provincie, om uiteindelijk van elk bedrijventerrein een toekomstbestendig werklandschap te maken.

Meer informatie

Wil je je als bedrijventerrein aanmelden voor het programma of wil je meer informatie? Kijk dan op de website van Werklandschappen van de Toekomst

Voor persinformatie:
jelmer.geerds@provincie-utrecht.nl, 06 42 47 30 33