Kunstenaar Matthias Oostrik gaat viaduct in Vianen verlevendigen

Gemeente Vijfheerenlanden geeft in samenwerking met provincie Utrecht opdracht aan kunstenaar Matthias Oostrik voor het maken van een kunstwerk. Het kunstwerk komt onder het viaduct bij busstation Lekbrug Vianen en gaat het viaduct levendiger en lichter maken, en moet bijdragen aan de sociale veiligheid.

Impressie kunstwerk viaduct bij busstation Lekbrug Vianen, Matthias Oostrik
Impressie in de avond/nacht van het kunstwerk bij viaduct busstation Lekbrug Vianen, Matthias Oostrik

Het werk van Matthias Oostrik is gekozen uit een selectie van drie kunstenaars. Er is gekozen voor het ontwerp van Oostrik vanwege de grote impact op het vergroten van de sociale veiligheid. Het ontwerp is speels, interactief en verbindt voetgangers met elkaar door middel van een lichtspel. Het ontwerp verbetert de uitstraling van het viaduct en heeft subtiele verwijzingen naar de geschiedenis van Vianen.

De keuze voor Matthias Oostrik is gemaakt door een klankbordgroep met daarin onder andere reizigers en medewerkers van de gemeente en provincie. Om een keuze te kunnen maken hebben de kunstenaars hun ideeën aan de klankbordgroep gepresenteerd. Eerder maakte Oostrik ook lichtkunstwerken in tunnels en viaducten in Assen en Amsterdam.

Het kunstwerk

Het kunstwerk bestaat uit een serie lichtbronnen bovenaan de helling van het viaduct. De lichtbronnen worden geactiveerd door voorbijkomende voetgangers. Het licht reist voor elke voetganger uit door het hele viaduct. Op de helling van het viaduct worden elementen aangebracht die het licht breken, en zo zorgen voor een spel van licht over de helling. 

Naar verwachting zal het kunstwerk eind 2024 worden voltooid en kunnen voetgangers het kunstwerk zelf beleven.

Project vernieuwing busstation Lekbrug Vianen

Het kunstwerk is onderdeel van een groter project om het openbaar vervoer tussen Utrecht en Breda te verbeteren. In 2020 is een onderzoek uitgevoerd om in kaart te brengen wat de ervaring van reizigers is bij busstation Lekbrug Vianen. Dit onderzoek wees uit dat het voetpad tussen Busstation Lekbrug Oost en West in Vianen als onprettig en onveilig werd ervaren, in het bijzonder het deel onder het viaduct. Daarom stelde de provincie financiële middelen ter beschikking aan gemeente Vijfheerenlanden om op deze plek een kunstwerk te realiseren om de beleving onder het viaduct levendiger en lichter te maken.

Voor persinformatie:
jelmer.geerds@provincie-utrecht.nl, 06 42 47 30 33