Geef uw mening over het openbaar vervoer in provincie Utrecht

Ieder jaar stelt provincie Utrecht samen met de vervoerders Syntus Utrecht en U-OV een nieuwe dienstregeling op voor het openbaar vervoer (bus en tram) in de provincie Utrecht. Samen met de vervoerders vinden we het belangrijk om te weten wat u als reiziger van de dienstregeling vindt. Daarom horen we graag uw mening over de voorgenomen plannen voor het Utrechtse openbaar vervoer. Vul vóór 12 mei de online enquête in. De enquête is voor iedereen toegankelijk.

Reizigers bij informatieschermen op Utrecht CS

De vervoerders U-OV en Syntus Utrecht stellen elk jaar nieuwe plannen op voor het regionaal openbaar vervoer om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoeften van de reizigers. Op sommige lijnen verandert de route of wijzigt de frequentie. Er zijn ook voorstellen opgenomen om in te spelen op (verwachte) reizigersgroei door het rijden van meer ritten.

De enquête is zo opgesteld, dat de reiziger alleen de vragen ontvangt, die betrekking hebben op de regio waarin gereisd wordt met het openbaar vervoer. De reiziger krijgt ook de mogelijkheid om alle vragen te beantwoorden. Met deze informatie stellen de vervoerders de nieuwe dienstregeling op. De nieuwe dienstregeling zal per 15 december 2024 ingaan.

Laat van u horen

Voordat het dagelijks bestuur van de provincie Utrecht medio september een besluit neemt over de plannen, is eerst het woord aan de reiziger. U kunt de enquête vóór 12 mei invullen. De provincie Utrecht houdt iedereen, die reageert en dat wenst, op de hoogte van de uitkomsten. Zij ontvangen het definitieve vervoerplan en ook een samenvatting van alle reacties op de enquête. Deze reacties zijn uiteraard anoniem. Behalve de reizigers raadplegen we ook de gemeenten, belangenorganisatie ROCOV en aangrenzende concessieverleners en vervoerders over de plannen voor de dienstregeling 2025.

Geef uw mening

Wilt u meedoen aan de enquête? Klik dan op de online enquête.

Concept vervoerplannen

De concept vervoerplannen van Syntus Utrecht en U-OV leest u op de website van de vervoerders:

Voor persinformatie:
jelmer.geerds@provincie-utrecht.nl, 06 42 47 30 33