Paus Adrianus VI eindelijk thuis

Een bijzonder cadeau aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht: kerkhistoricus Ton van Schaik schenkt een schilderij van de enige Nederlandse paus die we ooit gekend hebben, paus Adrianus VI. Op woensdag 22 mei overhandigde Van Schaik het portret aan commissaris van de Koning Hans Oosters in Paushuize. Het werkt komt daar te hangen.

Schilderij Paus Adrianus VI

Adrianus liet Paushuize bouwen vanaf 1517. Hij was op dat moment verbonden aan het hof van keizer Karel V in Spanje en hoopte ooit terug te keren naar zijn geboortestad Utrecht. Begin 1522 werd hij tot paus gekozen. Zo’n anderhalf jaar later stierf hij op 64-jarige leeftijd. Hij heeft zijn woning in Utrecht nooit gezien.

Monnik

In de zomer van 1523 – zes weken voor de dood van Adrianus - schilderde Jan van Scorel de paus. Het werk dat nu geschonken is aan de provincie, is een kopie van dat portret. Ton van Schaik gaf zo’n dertig jaar geleden opdracht aan een monnik van de Paulusabdij in Oosterhout, Dom Jan Rahder, om dit werk na te schilderen. Deze monnik was een uitstekende kopiist en een heel begaafd schilder.  Sinds 1997 hing het portret in de werkkamer van Van Schaik waar hij een groot aantal publicaties schreef over de geschiedenis van het Nederlandse katholicisme en biografieën van kardinaal De Jong en kardinaal Alfrink. 

Waardevolle toevoeging

Commissaris van de Koning Hans Oosters is blij met de schenking: “De conservator van Paushuize heeft geoordeeld dat het werk in artistiek en historisch opzicht een waardevolle toevoeging is aan de kunstwerken die in Paushuize te zien zijn. En daar kan ik het alleen maar mee eens zijn.” 

Ton van Schaik vindt het een fijn idee dat Adrianus in zijn voormalige woning komt te hangen: “Hij is nu – 500 jaar na zijn dood - eindelijk thuisgekomen!”

Reserveren

Wie het werk met eigen ogen wil komen bekijken, kan zich aanmelden voor de maandelijkse rondleiding op Paushuize. I.v.m. restauratiewerkzaamheden is de eerstvolgende rondleiding in oktober.

(Reserveren via: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-open-paushuize-122131800503 )

Voor persinformatie:
karin.alberts@provincie-utrecht.nl06 53 72 80 69