Provinciale Staten openen politiek jaar met debat over coalitieakkoord en beëdiging provinciebestuur

Provinciale Staten debatteren komende maandag over het nieuwe coalitieakkoord. Alle politieke partijen reageren daarmee voor het eerst officieel op de plannen van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten. Dit nieuwe dagelijks bestuur van de provincie is een samenwerking tussen de partijen GroenLinks, VVD, D66, CDA en PvdA.

Provinciale Staten tijdens debat 2023

Naast dit debat stemmen alle Statenleden ook over de kandidaat-gedeputeerden die worden voorgedragen door de coalitiepartijen. Dit zijn Huib van Essen (GroenLinks), André van Schie (VVD), Has Bakker (D66), Mirjam Sterk (CDA) en Rob van Muilekom (PvdA). Vervolgens leggen de gedeputeerden de eed of de belofte af. Ook worden er drie nieuwe Statenleden en een commissielid tijdens deze vergadering geïnstalleerd.

Het debat over het coalitieakkoord en de beëdiging van Gedeputeerde Staten zijn te volgen vanaf de publieke tribune in de Statenzaal of via een livestream. Hier kun je ook het coalitieakkoord “Aan de slag voor Utrecht” lezen en alle bijbehorende documenten en bijlagen die tijdens deze vergadering worden besproken.

Voor persinformatie:
roel.breet@provincie-utrecht.nl06 43 24 64 02