Provincie wil dat aanbod cultuur en erfgoed voor verbinding en inspiratie blijft zorgen

De provincie heeft een rijk en divers aanbod aan cultuur en erfgoed. Dit aanbod moet behouden blijven voor de toekomst en toegankelijk zijn voor iedereen. Om dit voor elkaar te krijgen, moet wat er de afgelopen jaren is opgebouwd, worden behouden en versterkt. De provincie wil het aanbod ook vergroten door meer in te zetten op bijvoorbeeld immaterieel en maritiem erfgoed. Dit alles is te lezen in het nieuwe ontwerp cultuur- en erfgoedprogramma voor de komende vier jaar. Het programma ligt vanaf 21 maart ter inzage.

Rondleiding voor kinderen bij Fort Maarsseveen

Gedeputeerde Rob van Muilekom: "Ik vind het belangrijk dat we ervoor zorgen dat ons aanbod van cultuur en erfgoed zorgt voor verbinding en inspiratie. Om dit te bereiken hebben we onze partners, zoals de gemeenten en de sector zelf hard nodig. Samen zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk mensen kunnen genieten van al het moois dat onze provincie te bieden heeft."

De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in het fundament van de cultuur- en erfgoedsector, zoals de Rijksmonumenten, festivals, bibliotheken, cultuureducatie en de streek- en kasteelmusea. Om het aanbod nog meer compleet te maken, wordt de inzet van de provincie verbreed naar het immaterieel erfgoed, het maritiem erfgoed, de molens, archeologie, cultuurparticipatie en (jonge)makers.

De komende jaren wordt er ook uitvoering gegeven aan het Verdrag van Faro, waarbij het onder andere gaat over het openstaan van ieders kijk op erfgoed. Hierdoor kunnen meer mensen bij het erfgoed betrokken worden. Ook wordt de 'Fair Practice Code' verder uitgewerkt. Deze gedragscode zorgt ervoor dat de randvoorwaarden voor werkenden in de cultuur- en erfgoedsector worden verbeterd. Er wordt extra ingezet op cultuureducatie in het voortgezet en speciaal onderwijs, zodat alle leerlingen kunnen meedoen en meegenieten. Voor onze UNESCO Werelderfgoed Hollandse Waterlinies en Neder-Germaanse Limes wordt goed gezorgd en worden benut als inspiratiebron voor de grote ruimtelijke ontwikkelingen. Verder wordt de inzet op de Rijksmonumenten verhoogd om de restauratieachterstanden in te lopen.

Omgevingswet en Zienswijze

Het ontwerp programma cultuur en erfgoed 2025-2028 is het eerste beleidsprogramma dat geheel volgens de nieuwe werkwijze onder de Omgevingsvisie is opgezet. Dat betekent dat er in de afgelopen periode met zoveel mogelijk betrokkenen uit het veld is gesproken over de wensen en ideeën op het gebied van cultuur en erfgoed voor de komende vier jaar. Deze input is in het programma verwerkt. De terinzagelegging start op 21 maart. Tijdens de duur van dit traject is het voor iedere inwoner van de provincie mogelijk om via onze ter inzage pagina een zienswijze op het programma in te dienen. De stukken zijn ook fysiek in te zien in het Huis voor de provincie. De termijn sluit op 2 mei.

Voor persinformatie:
patricia.schalkwijk@provincie-utrecht.nl06 51 99 45 32