Utrechtse schoolpleinen klaar voor een warme zomer

De provincie Utrecht telt er steeds meer, groenblauwe schoolpleinen. En er zijn er weer twee bijgekomen: op KBS Vroonestein in Nieuwegein en op de Montessorischool in Rhenen. Aan gedeputeerde Mirjam Sterk van de provincie Utrecht de eer om de opening in Nieuwegein te verrichten en met eigen ogen te zien wat de voordelen van zo’n klimaatbestendig schoolplein zijn.

Mirjam Sterk opend klimaatbestendig schoolplein in Nieuwegein
(v.l.n.r) Hoogheemraad Nanda van Zoelen, gedeputeerde Mirjam Sterk, oud-directeur Erica Coppens en wethouder Marieke Schouten openen samen met leerlingen van KBS Vroonestein het groenblauwe schoolplein.

De Nederlandse zomers kennen steeds meer hete dagen. Om ervoor te zorgen dat leerlingen in de pauzes toch lekker buiten kunnen spelen, is het belangrijk om schaduwplekken en koele plekken op een schoolplein te creëren. Het vergroenen van schoolpleinen vormt een belangrijke schakel in de aanpak om de regio Utrecht aan te passen aan weersextremen als gevolg van het veranderende klimaat. Groene schoolpleinen houden meer water vast, zorgen voor een gezondere leefomgeving én voor meer biodiversiteit. Hoe meer scholen hieraan meedoen, hoe groter het effect.

Schaduw en afvoer van overtollig water

Mirjam Sterk is blij dat steeds meer schoolpleinen klimaatbestendig worden gemaakt: "Door klimaatverandering zien we dat zomers warmer worden en regenbuien steeds heviger. Maar kinderen moeten in de zomer natuurlijk wel lekker buiten kunnen spelen. Een groenblauw schoolplein zorgt niet alleen voor schaduw, maar zorgt ook voor opvang van overtollig regenwater. Fijn voor kinderen én fijn voor de omgeving! Daarbij leren kinderen op zo’n schoolplein ook nog eens heel veel over de natuur. We vinden het mooi dat we hier als provincie een bijdrage aan kunnen leveren."

Stenen en tegels houden warmte vast, iets dat tijdens hete dagen juist voorkomen moet worden. Minder tegels en meer groen zorgen en voor dat het niet alleen op, maar ook rondom een schoolplein koeler kan worden.

Mirjam Sterk in gesprek met schoolkinderen tijdens opening klimaatbestendig schoolplein
Schoolkinderen in gesprek met gedeputeerde Mirjam Sterk

Feestelijke opening in Nieuwegein

Tijdens de feestelijke opening op KBS Vroonestein in Nieuwegein was goed te zien dat er de afgelopen maanden hard is gewerkt. Op foto’s van het oude plein is te zien dat de kinderen op een volledig betegeld plein speelden, zonder natuurlijke speeltoestellen en met weinig natuur. Daarvoor in de plaats zijn grote klimtoestellen gekomen, is er nu een moestuin, een insectenhotel en een buitenklaslokaal. Om ervoor te zorgen dat het plein ook aantrekkelijk wordt voor bijen, vlinders en andere insecten, zijn er inheemse planten en bloemen aangelegd. Gedeputeerde Mirjam Sterk: “In één woord geweldig wat jullie hier hebben neergezet. Voor de leerlingen, maar ook voor het klimaat en de toekomst.”

Montessorischool Rhenen

Ook in Rhenen is hard gewerkt aan het plein. Directeur Alex van Dal: “Ons schoolplein was grotendeels verhard. Een deel van de tegels is vervangen door speelvakken met houtsnippers, er zijn hoogteverschillen gemaakt en een deel van de waterafvoer gaat nu via een groene greppel, een zogenoemde wadi. Ook hebben we een aantal speeltoestellen vervangen door natuurlijkere varianten, waardoor er meer uitdaging en ander spel is. En wat ik extra leuk vind is dat we de leerlingen lessen bewegend leren kunnen geven op het plein.”

De biodiversiteit wordt vergroot door toepassing van extra beplanting. Deze beplanting wordt bijvriendelijk ingericht, zodat deze veel insecten aantrekt. Verder worden er siergrassen toegepast, wat vogels materiaal geeft voor hun nesten.

Meer informatie

Meer informatie over het vergroenen van een schoolplein is te vinden via het Servicepunt groenblauwe schoolpleinen.

Het schoolplein van KBS Vroonestein in Nieuwegein is vergroend dankzij subsidie vanuit het EU-programma LIFE-IP. LIFE-IP heeft als doel om klimaatadaptatie te versnellen. Ook de gemeente Nieuwegein en het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden hebben bijgedragen aan de vergroening van het plein van basisschool Vroonestein.

Voor persinformatie:
jytte.reichert@provincie-utrecht.nl06 18 54 01 37