Vijf vervoerders dingen mee naar Utrechtse OV-concessies

Vandaag hebben vijf vervoerders inschrijvingen ingediend voor de aanbesteding van de twee concessies voor het Utrechtse openbaar vervoer, die in december 2025 ingaan. Vervoerbedrijven Arriva, EBS, Keolis, Qbuzz en Transdev maken hiermee kans om de concessie Utrecht Binnen of Utrecht Buiten te winnen, en daarmee van 2025 tot en met 2035 het openbaar vervoer in een deel van de provincie te verzorgen.

logo U-OV op bus

Een openbaar vervoer concessie is het alleenrecht om openbaar vervoer te verrichten in een bepaald gebied gedurende een vastgestelde periode. Deze concessies worden door de provincie openbaar aanbesteed. In juli 2023 is de aanbesteding gestart voor de twee Utrechtse OV-concessies: Utrecht Binnen (bus en tram in de stad Utrecht en omgeving) en Utrecht Buiten (bus in het westelijk en oostelijk deel van de provincie, inclusief de stad Amersfoort). Vijf vervoerders hebben zich ingeschreven op deze aanbesteding en maken dus kans om één van de twee concessies te winnen.

Gedeputeerde André van Schie (mobiliteit): "Ik ben erg blij dat er vanuit de markt zo veel interesse is voor de aanbesteding van het Utrechtse openbaar vervoer. Ik ben natuurlijk ook erg benieuwd welke vervoerders het beste aanbod hebben gedaan en wat dat betekent voor onze reizigers. De komende tijd gaan deskundigen beoordelen welke twee vervoerders binnen het beschikbare budget het beste openbaar vervoer voor de Utrechtse OV-reiziger bieden en dus de concessies mogen gaan uitvoeren."

Wat ging er aan vooraf?

Voordat de aanbesteding werd gepubliceerd, is een uitgebreid traject doorlopen. Dit begon met de vaststelling van de Nota van Uitgangspunten in mei 2022, waarin Provinciale Staten de ambities en hoofdlijnen voor de nieuwe concessies hebben vastgelegd. Hierin zijn de volgende doelen vastgesteld:

  1. Een flexibele concessie, die wendbaar is om met het OV in te spelen op veranderingen.
  2. Een duurzame concessie, met als ambitie om in 2028 volledig zero emissie te zijn.
  3. Excellente uitvoering van de concessie, zodat de reiziger op goed OV kan rekenen.
  4. Meer aandacht voor de sociale aspecten van het OV, zodat een zo breed mogelijke groep reizigers er gebruik van kan maken.

Tegelijk met de Nota van Uitgangspunten is ook het OV-netwerkperspectief vastgesteld, waarin geschetst wordt hoe het OV-netwerk de komende jaren verder ontwikkeld wordt. De Nota van Uitgangspunten en het OV-netwerkperspectief hebben een uitgebreide consultatie doorlopen, waarin onder meer gemeenten en andere organisaties konden meedenken.

Hoe gaat het nu verder?

Alle vervoerders die inschrijven op de concessie moeten voldoen aan een uitgebreid eisenpakket. Deze documenten zijn een concrete uitwerking van de Nota van Uitgangspunten, met eisen over onder meer: waar en wanneer bussen en trams moeten rijden, aan welke duurzaamheidseisen moet worden voldaan, welke tarieven er worden gehanteerd en de kwaliteit van de reisinformatie.

De komende tijd worden de inschrijvingen beoordeeld aan de hand van vooraf gestelde beoordelingscriteria. Criteria zijn onder meer de hoeveelheid vervoer die wordt aangeboden, hoe de vervoerder het OV verder wil ontwikkelen, hoe de transitie naar zero emissie wordt gemaakt, op welke manier de vervoerder een betrouwbare uitvoering van de concessie borgt, invulling geeft aan goed werkgeverschap en hoe de vervoerder het OV toegankelijker en inclusiever wil maken. De vervoerder die het beste scoort op deze criteria, wint de concessie. Het besluit welke twee vervoerders de concessies Utrecht Binnen en Utrecht Buiten winnen, wordt in juni 2024 verwacht.

Voor persinformatie:
jelmer.geerds@provincie-utrecht.nl, 06 42 47 30 33