Werkzaamheden bouw ecoduct Maarsbergen gestart

Met het aanbrengen van de gewapende grond is in mei de bouw van het ecoduct bij de N226 in Maarsbergen gestart. Eerder dit jaar werden al voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd, zoals het snoeien van bomen en het aanleggen van een tijdelijke weg. De werkzaamheden duren naar verwachting tot maart 2025.

Werkzaamheden aan het ecoduct N226 in mei 2024

De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Strukton Wegen en Beton in opdracht van de provincie Utrecht. De gewapende grond voor het ecoduct die momenteel wordt aangelegd komt zo’n vier meter de lucht in. Deze werkzaamheden duren tot medio juni. Daarna starten de betonwerkzaamheden. Bij de realisatie van de tunnelbak wordt een verdiepte vloer aangelegd om het verkeer straks onder het ecoduct te kunnen laten rijden.

Weekendafsluiting

Door de aanleg van de tijdelijke weg kan het verkeer met aangepaste snelheid langs het werk blijven rijden. Tijdens een weekendafsluiting van de N226 in het eerste weekend van oktober wordt de weg opnieuw ingericht en aangepast naar een snelheid van 60 kilometer per uur. Na deze afsluiting wordt de nieuwe weg klaargemaakt. 

Naar verwachting kan in december 2024 van de weg gebruik worden gemaakt. Tot maart 2025 worden de laatste werkzaamheden uitgevoerd, zoals de inrichting op het ecoduct en het plaatsen van faunarasters.

Doel van het project

Het doel van het project is om leefgebieden voor diersoorten weer te verbinden waardoor er weer een ecologische samenhang ontstaat en soorten hun areaal kunnen vergroten. Het ecoduct over de N226 maakt onderdeel uit van een groot ecologisch netwerk dat loopt van ’t Gooi tot aan de Uiterwaarden aan de Rijn.

Meer informatie

Tijdens de werkzaamheden houden we u op de hoogte via de BouwApp onder ‘Ecoduct N226 Maarsbergen’. Meer informatie over het project is te vinden via provincie-utrecht.nl/ecoduct-n226.

Voor persinformatie:
jeffrey.tijdhof@provincie-utrecht.nl, 06 39 63 22 46