Melden onttrekken grondwater voor grondstof of gietwater

Voor het onttrekken van grondwater is een watervergunning nodig van het waterschap. Als u voor uw bedrijf grondwater wilt onttrekken, bijvoorbeeld voor gebruik als grondstof of als gietwater, dan moet u een vergunning aanvragen. In bepaalde gevallen kunt u volstaan met een melding.

Er zijn uitzonderlijke gevallen waarbij u ook toestemming moet aanvragen bij de RUD Utrecht, die namens de provincie Utrecht taken uitvoert.

Vraag en antwoord

Vragen of hulp nodig?

RUD (Regionale Uitvoeringsdienst) Utrecht

E-mail: info@rudutrecht.nl
Telefoon (030) 702 33 00

Kijk voor meer contactgegevens op de website van de RUD Utrecht.