Bedrijfsverplaatsing (AVP)

Status: Aanvraagperiode open

Aanvraagperiode: -

Deze subsidieregeling maakt het makkelijker voor agrarische bedrijven binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN) om vrijwillig te verplaatsen naar een locatie buiten het NNN. Dit draagt bij aan een toekomstbestendige landbouw en aan meer natuur in de provincie. Boeren krijgen de kans hun bedrijf op een duurzame wijze voort te zetten buiten het NNN en de provincie kan werken aan de ambitie om nieuwe natuur met meer biodiversiteit te realiseren. De hoogte van de subsidie hangt o.a. af van de oppervlakte NNN die vrijkomt en bedraagt maximaal € 500.000,-.

Deze subsidie aanvragen

Aanvraagformulier