Economie en innovatie: MIT R&D-samenwerkingsprojecten

Status: Aanvraagperiode gesloten

Aanvraagperiode: -

Bedrijven, kennisinstellingen en andere overheden kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten die gericht zijn op het stimuleren van kenniseconomie en innovatie en moeten bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen van de Regionale Economische Agenda. Binnen de regeling MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) is het mogelijk om een subsidie aan te vragen voor een R&D-samenwerkingsproject. Een R&D-samenwerkingsproject is gericht op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. Het project bestaat uit een industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling of combinatie daarvan dat door een samenwerkingsverband van minimaal 2 mkb-ondernemers wordt uitgevoerd. De aanvragen worden volgens het tenderprincipe beoordeeld.