Kleine Landschapselementen (AVP)

Status: Aanvraagperiode gesloten

Aanvraagperiode: -

Via openstellingsbesluiten wordt deze subsidie opengesteld voor een bepaalde periode. Deze subsidie wordt alleen verleend aan agrarische collectieven. Eigenaren van landbouw- of natuurgrond zijn wel de eindbegunstigde en kunnen bij deze collectieven vergoeding aanvragen voor aanleg (en herstel) van kleine landschapselementen.

Kleine landschapselementen dragen bij aan de kwaliteit van natuur en landschap. Voorbeelden zijn bosjes, houtwallen, poelen, knotbomen, struweelranden en natuurvriendelijke oevers. Voor aanleg en herstel van kleine landschapselementen in agrarisch gebied en in natuurgebieden is subsidie mogelijk op het grondgebied van de gemeenten die deelnemen aan het Platform kleine landschapselementen. De aanvraag van deze subsidie loopt via de agrarische collectieven.