POP3: Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van de landbouw 2022

Status: Aanvraagperiode gesloten

Aanvraagperiode: -

De landbouwsector is belangrijk voor de provincie Utrecht en staat voor grote maatschappelijke uitdagingen. De landbouw moet duurzamer en milieuvriendelijker worden en tegelijkertijd een bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen. Deze subsidieregeling helpt landbouwers om investeringen te doen die bijdragen aan deze doelstellingen.

In de regeling wordt een lijst opgenomen van investeringen waarvoor 40 procent subsidie kan worden aangevraagd.

Downloads