Subsidieregeling Bodemdaling Veenweiden

Status: Aanvraagperiode open

Aanvraagperiode: -

Bodemdaling en de uitstoot van broeikassen uit veenbodems zijn een bekend gegeven in de provincie Utrecht. In het westen en noordoosten van de provincie daalt de bodem door het oxideren en inklinken van de veenbodems. Dit geeft veel schade voor de landbouw, aan woningen en aan wegen. Ook komt er vanuit de veenbodems CO² bij dit proces vrij en dat versterkt de klimaatverandering.

De provincie Utrecht stelt de komende twee jaar in totaal €7,5 miljoen subsidie beschikbaar om de bodemdaling in het Veenweidegebied af te remmen. De subsidie kan worden aangevraagd voor activiteiten die de bodemdaling remmen en de uitstoot van broeikasgassen uit veenbodems verminderen.

Inschrijven voor deze subsidie

De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van de soort subsidie die wordt aangevraagd. De regeling staat onderaan deze pagina, hierin is opgenomen welke kosten subsidiabel zijn.

Aanvraagformulier