Uitvoeringsverordening Versterking Vitaliteit Binnensteden, Dorpskernen en Winkelcentra

Status: Aanvraagperiode gesloten

Aanvraagperiode: -

De vitaliteit van binnensteden, dorpskernen en winkelcentra staat onder druk door de toename van online winkelen en daardoor wegvallen van detailhandel. Door de coronacrisis is dit proces verder gaan versnellen en versterkt met ook grotere effecten voor allerlei functies in de binnensteden en dorpskernen. Het doel van de subsidieregeling is het versterken van de samenwerking tussen ondernemers, vastgoedeigenaren en overheid wat concreet moet leiden tot een aanpak ter versterking van de (langjarige) vitaliteit van een binnenstad/dorpskern/winkelcentrum. Die samenwerking is een belangrijke voorwaarde om effectief maatregelen in binnensteden, dorpskernen en/of winkelcentra op te kunnen pakken. Gemeenten kunnen hiertoe subsidie aanvragen.