Vergunning onttrekken grondwater of infiltreren water

De aanvraag van een vergunning voor het onttrekken van grondwater moet altijd gepaard gaan met een vergunningonderbouwend rapport. In dit rapport moeten de mogelijke effecten van de onttrekking op de omgeving worden belicht. De diverse omgevingsfactoren die moeten worden beschouwd zijn opgenomen in de toelichting van het aanvraagformulier.

Aanvraagformulier Watervergunning

Meldingsformulier bodemenergieopslagsysteem PU

Omgevingsvergunning Online

Vragen of hulp nodig?

RUD (Regionale Uitvoeringsdienst) Utrecht

E-mail: info@rudutrecht.nl
Telefoon (030) 702 33 00

Kijk voor meer contactgegevens op de website van de RUD Utrecht.