Aanpak diffuus bodemlood in gemeente De Ronde Venen

In de bodem van gemeente De Ronde Venen kan op sommige plekken lood gevonden worden. Honderden jaren geleden is onder meer stadsafval dat lood bevatte, gebruikt om laaggelegen veengronden in dit gebied op te hogen. Dit lood vinden we tot de op de dag van vandaag terug in de bodem in het zogenoemde toemaakdekgebied. Toemaakdek is de verzamelnaam voor de mix van afval en grond waarmee de bodem is opgehoogd. Heeft u een brief gekregen met de uitnodiging om uw tuin of aanlegplaats te laten onderzoeken? Dan is er kans dat daar lood in de bodem zit. Op deze pagina leest u meer over het onderzoek en kunt u zich aanmelden voor het gratis bodemonderzoek.

Aanmeldformulier tuinenonderzoek

Het onderzoek

Gratis bodemonderzoek naar diffuus lood.

Vragen van bewoners

Locaties, openbaarheid en gevolgen voor huiseigenaren

Aanleiding voor deze aanpak

Lood en gezondheid

Onderzoek: kans op hoge gehalten lood in bodem

Onderzoek: uitvoering van het onderzoek

Maatregelen, tuininrichting en kosten

Opgave

De totale opgave beslaat 3200-3500 particuliere tuinen binnen het aandachtsgebied voor diffuus lood op het toemaakdek in de gemeente De Ronde Venen. We richten onze aandacht nu vooral op tuinen waar jonge kinderen kunnen spelen. Voor een optimaal resultaat is het belangrijk om voor het hele gebied de risico’s van het spelen in tuinen in beeld te hebben en waar nodig de mogelijke contactmogelijkheden te minimaliseren.

Uit een eerste onderzoek, in 2020 uitgevoerd in 123 tuinen, komt het beeld naar voren dat in ongeveer 3-4 procent van de tuinen maatregelen genomen moeten worden om contactrisico’s te minimaliseren. Uit het in 2022 uitgevoerde bodemonderzoek in circa 300 tuinen komt eenzelfde beeld naar voren.

Organisatie en contact

Om dit project uit te kunnen voeren is een projectbureau opgestart, bestaande uit medewerkers van Provincie Utrecht, Gemeente De Ronde Venen, de beide Utrechtse omgevingsdiensten (ODRU en RUD Utrecht) en de GGD. Alle uit te voeren activiteiten worden vanuit dit projectbureau gecoördineerd. De komende tijd infomeren wij u wat er gaat gebeuren en op welke manieren u met ons in contact kunt komen.

Heeft u behoefte aan contact over dit onderwerp dan kunt u een afspraak maken op het gemeentehuis in Mijdrecht. We zijn bereikbaar via telefoonnummer 06-31103524 (Omgevingsmanager Roeland de Weerd) of via e-mail: info@diffuuslooddrv.nl.

Kaart toemaakdekgebied De Ronde Venen

Kaart die laat zien waar het toemaakdek in gemeente De Ronde Venen ligt
Toemaakdek gemeente De Ronde Venen .