Aanpak diffuus bodemlood in gemeente De Ronde Venen

De bodem van gemeente De Ronde Venen bevat op sommige plekken lood. Honderden jaren geleden zijn laaggelegen veengronden in dit gebied opgehoogd met ‘toemaak’. Dit was een mix van stadsafval en grond. Het stadsafval bevatte vaak lood. Daardoor vinden we nu nog lood in de bodem van gebieden met toemaak. De ligging van het toemaakdekgebied in De Ronde Venen is te zien in de kaart onderaan deze pagina.

De aanpak

Vooral jonge kinderen tot 6 jaar zijn gevoelig voor lood. Gemeente De Ronde Venen en Provincie Utrecht zijn daarom een project gestart om het diffuus bodemlood binnen De Ronde Venen in kaart te brengen. Het project loopt van 2022 tot en met 2025.

De aanpak bestaat uit bodemonderzoek in tuinen en recreatieterreinen in het toemaakdekgebied. Waar nodig worden maatregelen genomen om contactrisico’s voor jonge kinderen te voorkomen. Eigenaren van de tuinen en recreatieterreinen kunnen vrijwillig deelnemen aan het onderzoek. Dankzij een Rijkssubsidie zijn het bodemonderzoek en eventuele maatregelen gratis voor eigenaren.

Direct aanmelden voor deelname aan het bodemonderzoek

Aanmeldformulier tuinenonderzoek

Een filmpje van RTV Ronde Venen laat zien hoe het bodemonderzoek eruitziet

In het volgende filmpje vertelt een bewoonster hoe het bodemonderzoek en de maatregelen in haar tuin zijn verlopen.

Gratis bodemonderzoek naar diffuus lood.

Vragen van bewoners

Locaties, openbaarheid en gevolgen voor huiseigenaren

Aanleiding voor deze aanpak

Lood en gezondheid

Onderzoek: kans op hoge gehalten lood in bodem

Onderzoek: uitvoering van het onderzoek

Maatregelen, tuininrichting en kosten

Hoeveel tuinen liggen in het toemaakdekgebied?

Naar schatting liggen er bijna 5.000 tuinen binnen het toemaakdekgebied van De Ronde Venen. Het is belangrijk om voor het hele gebied de risico’s voor jonge kinderen in beeld te hebben. Om zo waar nodig de contactmogelijkheden met het lood in de bodem te minimaliseren.

Uit een eerste onderzoek, in 2020 uitgevoerd in 123 tuinen, kwam het beeld naar voren dat in ongeveer 4 procent van de tuinen maatregelen genomen moeten worden om contactrisico’s te minimaliseren. 
Uit het in 2022-2023 uitgevoerde bodemonderzoek, in ruim 900 tuinen, komt een gunstigere uitslag: in ongeveer 2 procent van de onderzochte tuinen zijn maatregelen nodig.

Organisatie en contact

Om dit project uit te voeren is in 2021 projectbureau ‘Diffuus lood De Ronde Venen’ opgestart. Het projectbureau wordt bemenst door medewerkers van Provincie Utrecht, Gemeente De Ronde Venen, de Utrechtse omgevingsdiensten (ODRU en RUD Utrecht) en de GGD. Alle activiteiten worden gecoördineerd vanuit dit projectbureau. 

Voor contact met het projectbureau kunt u een e-mail sturen naar info@diffuuslooddrv.nl, of bellen met Omgevingsmanager Roeland de Weerd (via telefoonnummer 06 31 10 35 24).

Kaart toemaakdekgebied De Ronde Venen

In de met roze en paars aangegeven gebieden is kans op verhoogde loodgehalten door toemaakdek.

Kaart die laat zien waar het toemaakdek in gemeente De Ronde Venen ligt
Toemaakdek gemeente De Ronde Venen .