Aanpak diffuus bodemlood in gemeente De Ronde Venen

In de bodem van gemeente De Ronde Venen bevat op sommige plekken lood. Honderden jaren geleden zijn laaggelegen veengronden in dit gebied opgehoogd met ‘toemaak’. Dit was een mix van stadsafval en grond. Het stadsafval bevatte vaak lood. Daardoor vinden we nu nog lood in de bodem van gebieden met toemaak. De ligging van het toemaakdekgebied in De Ronde Venen is te zien in de kaart onderaan deze pagina.

De aanpak

Vooral jonge kinderen tot 6 jaar zijn gevoelig voor lood. Gemeente De Ronde Venen en Provincie Utrecht zijn daarom een project gestart om het diffuus bodemlood binnen De Ronde Venen in kaart te brengen. Het project loopt van 2022 tot en met 2025.

De aanpak bestaat uit bodemonderzoek in tuinen en recreatieterreinen in het toemaakdekgebied. Waar nodig worden maatregelen genomen om contactrisico’s voor jonge kinderen te voorkomen. Eigenaren van de tuinen en recreatieterreinen kunnen vrijwillig deelnemen aan het onderzoek. Dankzij een Rijkssubsidie zijn het bodemonderzoek en eventuele maatregelen gratis voor eigenaren.

Direct aanmelden voor deelname aan het bodemonderzoek

Aanmeldformulier tuinenonderzoek

Een filmpje van RTV Ronde Venen laat zien hoe het bodemonderzoek eruitziet

In het volgende filmpje vertelt een bewoonster hoe het bodemonderzoek en de maatregelen in haar tuin zijn verlopen.

Gratis bodemonderzoek naar diffuus lood.

Vragen van bewoners

Locaties, openbaarheid en gevolgen voor huiseigenaren

Aanleiding voor deze aanpak

Lood en gezondheid

Onderzoek: kans op hoge gehalten lood in bodem

Onderzoek: uitvoering van het onderzoek

Maatregelen, tuininrichting en kosten

Opgave

De totale opgave beslaat 3200-3500 particuliere tuinen binnen het aandachtsgebied voor diffuus lood op het toemaakdek in de gemeente De Ronde Venen. We richten onze aandacht nu vooral op tuinen waar jonge kinderen kunnen spelen. Voor een optimaal resultaat is het belangrijk om voor het hele gebied de risico’s van het spelen in tuinen in beeld te hebben en waar nodig de mogelijke contactmogelijkheden te minimaliseren.

Uit een eerste onderzoek, in 2020 uitgevoerd in 123 tuinen, komt het beeld naar voren dat in ongeveer 3-4 procent van de tuinen maatregelen genomen moeten worden om contactrisico’s te minimaliseren. Uit het in 2022 uitgevoerde bodemonderzoek in circa 300 tuinen komt eenzelfde beeld naar voren.

Organisatie en contact

Om dit project uit te kunnen voeren is een projectbureau opgestart, bestaande uit medewerkers van Provincie Utrecht, Gemeente De Ronde Venen, de beide Utrechtse omgevingsdiensten (ODRU en RUD Utrecht) en de GGD. Alle uit te voeren activiteiten worden vanuit dit projectbureau gecoördineerd. De komende tijd infomeren wij u wat er gaat gebeuren en op welke manieren u met ons in contact kunt komen.

Heeft u behoefte aan contact over dit onderwerp dan kunt u een afspraak maken op het gemeentehuis in Mijdrecht. We zijn bereikbaar via telefoonnummer 06-31103524 (Omgevingsmanager Roeland de Weerd) of via e-mail: info@diffuuslooddrv.nl.

Kaart toemaakdekgebied De Ronde Venen

In de met roze en paars aangegeven gebieden is kans op verhoogde loodgehalten door toemaakdek.

Kaart die laat zien waar het toemaakdek in gemeente De Ronde Venen ligt
Toemaakdek gemeente De Ronde Venen .