Ruimtelijke bescherming en gebiedsaanpak drinkwaterwinning

In de Interim Omgevingsverordening is vastgelegd dat projectontwikkelaars rekening moeten houden met het drinkwaterbelang. Hoe ze dit kunnen doen, staat in de Handreiking ruimtelijke bescherming drinkwaterwinningen. In de  Interim Omgevingsverordening zijn ook regels opgenomen voor bedrijven en activiteiten in de beschermingsgebieden. Het beschermen van onze drinkwaterwinningen doen we samen met de gemeente, het drinkwaterbedrijf, de omgevingsdienst en het waterschap. De gebiedsdossiers en het Uitvoeringsprogramma Drinkwater Provincie Utrecht 2014 – 2021 vormen de basis voor de gezamenlijke gebiedsaanpak.

Contact

Secretariaat beleidsafdeling Fysieke Leefomgeving.
Telefoon: 030 258 90 11
E-mail: secretariaat.leefomgeving@provincie-utrecht.nl