Waterbeleid

De provincie stelt kaders en ontwikkelt beleid voor schoon, mooi, veilig en voldoende water in Utrecht. Dit is vastgelegd in het Bodem- Water- en Milieuplan. Voor water hebben we drie prioriteiten:

  • waterveiligheid en wateroverlast
  • schoon en voldoende oppervlaktewater
  • een ondergrond met schoon en voldoende grondwater

Contact

Secretariaat Fysieke Leefomgeving
Telefoon: 030 258 9011
E-mail: secretariaat.leefomgeving@provincie-utrecht.nl