Erfgoedmonitor

De provincie Utrecht telt ruim 5.800 rijksmonumenten. Het provinciebestuur vindt deze rijkdom aan gebouwd erfgoed van grote waarde. Het maakt de provincie aantrekkelijk voor bewoners, bezoekers en bedrijven. Daarom levert de provincie graag een bijdrage aan de instandhouding van monumenten. Deels doet zij dat door direct bij te dragen in de kosten van restauratie. Daarvoor is het fonds Erfgoedparels ingesteld. Daarnaast geeft de provincie indirecte, voorwaardenscheppende ondersteuning aan eigenaren, fondsen en beleidsmakers. De Erfgoedmonitor is een voorbeeld van indirecte ondersteuning.

Contact

Secretariaat van de beleidsafdeling Mobiliteit, Economie en Cultuur

Telefoon: 030 258 90 11
E-mail: secretariaat.leefomgeving@provincie-utrecht.nl