Erfgoedmonitor

De provincie Utrecht telt ruim 5.800 rijksmonumenten. Het provinciebestuur vindt deze rijkdom aan gebouwd erfgoed van grote waarde. Het maakt de provincie aantrekkelijk voor bewoners, bezoekers en bedrijven. Daarom levert de provincie graag een bijdrage aan de instandhouding van monumenten. Deels doet zij dat door direct bij te dragen in de kosten van restauratie. Daarvoor is het fonds Erfgoedparels ingesteld. Daarnaast geeft de provincie indirecte, voorwaardenscheppende ondersteuning aan eigenaren, fondsen en beleidsmakers. De Erfgoedmonitor is een voorbeeld van indirecte ondersteuning.

Foto-opnamen

In de periode eind juni tot eind juli 2022 worden foto-opnamen worden gemaakt van panden en objecten met een beschermde status vanaf de openbare weg. Dit ten behoeve van de monitoring van de monumenten door provincie Utrecht.

Over de foto-opnamen

De foto-opnamen worden gemaakt vanaf de weg door Fenicks B.V. Zij zijn herkenbaar aan de witte, volledig elektrische auto’s met daarop in het rood met grijs de naam “Fenicks”. Een medewerker van Fenicks is herkenbaar aan zijn rode jas en kan zich legitimeren. U kunt te allen tijde vragen stellen aan de medewerkers van Fenicks.

Privacy

De foto-opnamen worden volledig geanonimiseerd. Ze worden gebruikt voor het beoordelen van objecten op staat van onderhoud door bouwkundig experts. De resultaten hieruit worden door provincie Utrecht gebruikt voor beleidsontwikkeling. Bij het volledige proces van foto-opname, fotobewerking en het gebruik wordt rekening gehouden met uw privacy, conform de geldende privacywetgeving AVG.