Ondersteuning cultuur- en erfgoedsector

De provincie Utrecht is bovengemiddeld rijk aan monumenten. Deze karakteristieke bouwwerken, zoals industrieel erfgoed, historische kerkgebouwen en de vele prachtige buitenplaatsen, trekken een spoor door het Utrechtse landschap. Ze vertellen hun eigen verhaal over de geschiedenis van de regio. Om restauratie van grote, spraakmakende monumenten mogelijk te maken, heeft de provincie het fonds Erfgoedparels ingesteld. Bij de selectie van projecten maakt de provincie gebruik van de Utrechtse erfgoedmonitor.

Partnerorganisaties

Het provinciaal cultuur- en erfgoedbeleid wordt voor een belangrijk deel uitgevoerd door Kunst Centraal, Bibliotheek ServiceCentrum, Landschap Erfgoed UtrechtMonumentenwacht Utrecht, Utrechts Landschap, restauratie Opleidingsproject en Steunpunt Archeologie en Monumenten Utrecht. De partnerorganisaties vormen een ondersteunende infrastructuur voor de gehele provincie en geven zo bij uitstek vorm aan de provinciale taken binnen het cultuur- en erfgoedbestel. We onderhouden met hen een langjarige (subsidie) relatie.

We financieren de partnerorganisaties op basis van vierjaarlijkse subsidieaanvragen en beleidsplannen. In het Cultuur- en erfgoedprogramma 2020-2023 ‘Voor Jong & Altijd’ geven we hen aandachtspunten mee voor de komende periode. Vertrouwen in hun expertise is het uitgangspunt. De wijze waarop we samenwerken is vastgelegd in de Leidraad exploitatiesubsidies. We vragen onze partnerorganisaties om elke vier jaar hun klanttevredenheid te meten en door zelfevaluatie een beeld te geven van de professionaliteit en effectiviteit van de organisatie. We verwachten ook dat zij de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie onderschrijven.