PlanMER windenergie

In het planMER windenergie provincie Utrecht heeft de provincie de milieueffecten van windturbines onderzocht in 99 onderzoeksgebieden, verspreid over de hele provincie. In januari 2024 zijn 27 van die gebieden aangemerkt als meest kansrijk voor windenergie. De resultaten van het planMER waren erg belangrijk bij het afwegen van de meest kansrijke gebieden voor windenergie. Andere meegewogen factoren zijn:

  • het advies van het burgerforum en de inwonerraadpleging;
  • de haalbaarheid van aansluiting op het elektriciteitsnet;
  • de mogelijkheden voor lokaal eigendom.

Bekijk het online planMER

In het online planMER ziet u hoe de verschillende onderzoeksgebieden hebben gescoord op thema’s, zoals leefbaarheid, natuur, ecologie, geluid en erfgoed. Let op: het online planMER werkt alleen goed op een pc, laptop of tablet. En minder goed op een mobiele telefoon.