Windenergie

In de Regionale Energiestrategieën hebben de provincie, de gemeenten en de waterschappen afgesproken dat er in 2030 2,4 terawattuur (TWh) duurzame energie wordt opgewekt in de provincie Utrecht. Genoeg om ongeveer 720.000 huishoudens van stroom te voorzien. Om die doelstelling te kunnen halen is, naast zonne-energie en andere energiebronnen, óók windenergie nodig. Met windenergie erbij kunnen we eraan bijdragen dat er in alle seizoenen en op alle tijdstippen voldoende duurzame energie is zonder dat het elektriciteitsnet overbelast raakt. Ook helpt windenergie om duurzame energie betaalbaar te houden. Windenergie is per kilowattuur goedkoper dan zonne-energie. En windturbines nemen netto minder ruimte in beslag.

Het is de taak van de provincie om ervoor te zorgen dat de RES-doelstellingen gehaald worden. De RES-doelstellingen komen uit het Klimaatakkoord van Parijs, dat ook de Rijksoverheid in 2015 heeft ondertekend.

Meer informatie