Zon

De zon is een belangrijke energiebron voor onze toekomstige energiemix. Er zijn daarom ook steeds meer daken met zonnepanelen. In woonwijken zien we dat er steeds meer initiatieven ontstaan om gezamenlijk zonnepanelen aan te schaffen. Als provincie juichen we dat toe. Maar er kunnen nog veel meer zonnepanelen op daken geplaatst worden. Niet alleen op woningen, maar zeker ook op onze bedrijfsdaken en op daken van agrariërs in het buitengebied. Daar zijn nog vele m2 beschikbaar voor zonnepanelen. Daarom stimuleren en ondersteunen wij de aanleg van zonnepanelen op daken. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat er zonnevelden worden aangelegd op geschikte terreinen, zoals langs snelwegen en andere infrastructuur. Gemeenten bespreken dit met stakeholders en inwoners in de Regionale Energie Strategieën.

Meer over zon

Zon op dak

Via daken kan er in de provincie Utrecht veel zonne-energie worden opgewekt. Als alle geschikte daken in de provincie worden vol gelegd met zonnepanelen, kunnen we een groot deel van de huishoudens in de provincie voorzien van stroom. Ook het Rijk stimuleert het plaatsen van zonnepanelen. Er zijn verschillende maatregelen waardoor het plaatsen van zonnepanelen financieel aantrekkelijk wordt.

Ik wil zonnepanelen

Wilt u kijken of uw dak geschikt is voor de productie van duurzame energie en of u daarmee mogelijk een interessante investering kan doen? Kijk dan op de zonnekaart . Hier ziet u eenvoudig of uw dak voldoende potentie heeft om de stappen te zetten naar zonnepanelen op uw dak.

Zonnepanelen op bedrijfsdaken

De provincie Utrecht ondersteunt ondernemers met advies en subsidie bij de aanleg van zonnepanelen op daken en andere duurzame maatregelen. Meer informatie over deze regeling vindt u op:  www.energiewerkplaatsutrecht.nl/bedrijfsdaken.

Zonnepanelen op schooldaken

Basis- en middelbare scholen kunnen een belangrijke rol spelen in het versnellen van die energietransitie. Daarom biedt de provincie vanuit het programma ‘Duurzame Scholen Utrecht’ de helpende hand bij het verduurzamen. Energie-experts nemen persoonlijk contact op met alle Utrechtse schoolbesturen. De experts brengen de mogelijkheden van energie opwek en energiebesparing van schoolgebouwen in kaart en begeleiden de vervolgstappen. Kijk voor meer informatie op de speciale pagina hierover de website van Energiewerkplaats Utrecht

Zonnevelden

Zonnevelden zijn percelen waar veel zonnepanelen op liggen. Deze velden zijn nodig om extra energie op te wekken en daardoor de provincie nog meer te verduurzamen. Het aanvragen van een vergunning moet bij de gemeente gedaan worden. Daarom zijn zij ook het eerste aanspreekpunt. Voor vragen over zonnevelden of het aanvragen van een vergunning, kunt u het beste contact opnemen met de gemeente. Alle aanvragen voor zonnevelden beoordelen wij samen met de gemeente. We kijken dan of de aanvraag aan alle voorwaarden voldoet.

Welk beleid de provincie heeft op zonnevelden en welke voorwaarden de provincie daaraan stelt zijn terug te vinden in onze structuurvisie  en onze verordening.