Zon

De zon is een belangrijke energiebron voor onze toekomstige energiemix. De kosten betalen zich vrij snel terug. Er zijn daarom ook steeds meer daken met zonnepanelen. In woonwijken zien we dat er steeds meer initiatieven ontstaan om gezamenlijk zonnepanelen aan te schaffen. Als provincie juichen we dat toe. Maar er kunnen nog veel meer zonnepanelen op daken geplaatst worden. Niet alleen op woningen, maar zeker ook op bedrijfsdaken en op daken van agrariërs in het buitengebied is nog veel beschikbare ruimte voor zonnepanelen. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat er zonnevelden worden aangelegd op geschikte terreinen waar multifunctioneel ruimtegebruik mogelijk is, zoals langs infrastructuur en restgronden. Gemeenten bespreken dit met stakeholders en inwoners in de Regionale Energie Strategieën.

Oplossingen voor zon op dak bij netcongestie

Door dat het stroomnet steeds sneller volloopt, kunnen op dit moment niet alle zon-op-dakprojecten zomaar worden aangesloten op het elektriciteitsnet. Dit hangt af van het type aansluiting. Op een kleinverbruikaansluiting (t/m 3x80 ampère) kunnen zonder aanvullende oplossingen nog ongeveer 200 panelen aangesloten worden. Bij een grootverbruikaansluiting zijn nu geen nieuwe zonneprojecten mogelijk. Toch zijn er nog opties om in deze situaties (meer) zonnepanelen op uw dak te plaatsen, bijvoorbeeld door zoveel mogelijk opgewekte energie direct zelf te gebruiken.

Hoe u dat kunt doen, leest u bij Oplossingen voor zon op dak bij netcongestie op energietransitieutrecht.nl.

Is uw dak geschikt?

Wilt u kijken of uw dak geschikt is voor de productie van duurzame energie en of u daarmee mogelijk een interessante investering kan doen? Kijk dan op de zonnekaart. Hier ziet u eenvoudig of uw dak voldoende potentie heeft om de stappen te zetten naar zonnepanelen op uw dak.

Subsidie en regelingen

Op daken kan er in de provincie Utrecht veel zonne-energie worden opgewekt. Als alle geschikte daken in de provincie worden vol gelegd met zonnepanelen, kunnen we een groot deel van de huishoudens in de provincie voorzien van stroom. Ook het Rijk stimuleert het plaatsen van zonnepanelen. Er zijn verschillende maatregelen waardoor het plaatsen van zonnepanelen financieel aantrekkelijk wordt.

Speciale doelgroepen

Zonnepanelen op bedrijfsdaken

Via bedrijfsdaken kan er in de provincie Utrecht veel zonne-energie worden opgewekt. Kijk voor meer informatie, handige tools, subsidiemogelijkheden op de webpagina Zon op (bedrijfs)daken en parkeerplaatsen op energietransitieutrecht.nl.

Zonnepanelen op maatschappelijk vastgoed

Maatschappelijk vastgoed zal ook moeten verduurzamen en kunnen met het benutten van het dak een bijdrage leveren aan de energietransitie. De provincie Utrecht heeft een gratis ontzorgingsprogramma, waar maatschappelijk vastgoedorganisaties gebruik van kunnen maken. U krijgt ondersteuning en advies op maat door een gespecialiseerde duurzaamheidscoach. Hij helpt u om met verduurzaming te starten of de volgende stap te zetten. Kijk snel op www.energietransitieutrecht.nl.

Wilt u nu alvast weten of zonnepanelen op het dak voor u een optie zijn, kijk dan op de webpagina Zon op (bedrijfs)daken en parkeerplaatsen op energietransitieutrecht.nl.

Zonnevelden

De provincie wekt het liefst zonne-energie op met zonnepanelen op daken, gevels en infrastructuur, zoals solar carports boven parkeerterreinen. Daarmee kan echter niet genoeg opgewekt worden om aan onze energievraag te voldoen. Daarom werken we ook mee aan zonnevelden, bij voorkeur op gronden met een andere functie dan landbouw of natuur en in combinatie met andere gebruiksfuncties.

De provincie Utrecht vindt het belangrijk dat de zonneweiden die ontwikkeld worden, rekening houden met landschap en natuur. Ook stimuleert de provincie lokaal eigenaarschap, zodat de buurt meeprofiteert. Kijk voor meer informatie over hulp aan initiatiefnemers, regelgeving en subsidiemogelijkheden op Energietransitieutrecht.nl.