Hans van der Wind koelt zijn peren met nieuwe techniek

Innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen. Dat was de plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3-)subsidie waar de nieuwe koeltechniek van fruitteler Hans van der Wind in Werkhoven voor in aanmerking kwam. Hij ontving de maximale subsidie.

Hans van der Wind, fruitteler

‘Bij de aanvraag werd ik ondersteund door gebiedscoöperatie O-gen en door een onderzoeksbureau. Ik had het ook zelf kunnen doen, denk ik, maar dat kost veel tijd en energie die ik liever in het bedrijf steek. Een kwestie van schoenmaker blijf bij je leest en doen waar je goed in bent.’

De POP3-aanvraag procedure ging in 2017 van start en in april 2018 kon Van der Wind aan de slag met de innovatieve koelinstallatie. ‘Een week nadat de subsidievaststelling was goedgekeurd door de provincie Utrecht stond het bedrag op mijn rekening. Keurig toch?’

Op een totale investering van circa negen ton, kreeg Van der Wind de maximale POP3-subsidie. Hij heeft er geen moeite mee dat hij daarvoor aan allerlei voorwaarden moest en moet voldoen. ‘Er zijn al veel perentelers op mijn bedrijf komen kijken, om te zien of het ook wat voor hen is, en ik werk mee aan publicaties in vakbladen. Dat doe ik graag. Voor wat hoort wat. Met de ervaring die ik heb opgedaan met deze voor peren nieuwe koeltechniek, daarbij ondersteund door Wageningen University & Research en de POP3-subsidie, kunnen veel perentelers de komende jaren hun voordeel doen.’