Fiets

Het aantal inwoners en bezoekers van onze provincie groeit de komende jaren sterk. Om onze provincie bereikbaar, groen en gezond te houden stimuleren we fietsen. Fietsen is gezond, goed voor het milieu en neemt minder ruimte in beslag dan de auto.

Wat willen we bereiken?

 • fietsen aantrekkelijker en veiliger maken
 • het regionaal fietsnetwerk verbeteren
 • snelfietsroutes maken
 • voldoende overstapmogelijkheden in het openbaar vervoer
 • voldoende fietsenstallingen
De boomveer: Fietspad van de Toekomst.

Fietsprojecten

Snel naar

 • Snelfietsroutes

  De provincie Utrecht werkt aan een netwerk van snelle fietsroutes zodat fietsen naar het werk, scholen en andere bestemmingen vlotter, veiliger en comfortabeler wordt. Op een snelfietsroute krijgen fietsers vaker voorrang op autoverkeer en eerder groen bij verkeerslichten.

  snelfietsroutes_1200x400.jpg
 • Ik fiets

  ‘Ik fiets’ is een stimulerings- en gedragscampagne met als doel om minstens 10.000 inwoners van de provincie Utrecht vaker te laten fietsen en vooral op de fiets te houden.

  afbeelding_ik_fiets_1.jpg

Subsidie

Gemeenten en andere wegbeheerders, rechtspersonen die eigenaar of beheerder zijn van openbaar toegankelijke fietsvoorzieningen of gaan realiseren en rechtspersonen die een dienst willen verlenen die direct bijdraagt aan één of meerdere doelstellingen uit het Realisatieplan Fiets kunnen subsidie aanvragen via de uitvoeringsverordening Mobiliteit.

Naar subsidie aanvragen

De aanleg van de snelfietsroute Amersfoort-Utrecht kan van start!.

Nieuws

Nieuwsoverzicht fiets
Nieuwsoverzicht fiets

Contact

E-mail: fiets@provincie-utrecht.nl