Fiets

Het aantal inwoners en bezoekers van onze provincie groeit de komende jaren sterk. Om onze provincie bereikbaar, groen en gezond te houden stimuleren we het gebruik van de fiets. Fietsen is gezond, goed voor het milieu en neemt minder ruimte in dan de auto. We maken fietsen daarom aantrekkelijk en veilig: we verbeteren het regionaal fietsnetwerk, realiseren snelfietsroutes en kiezen voor innovaties die bijdragen aan gezond leven. Ook zorgen we voor overstap-mogelijkheden bij het OV en voor voldoende fietsenstallingen. En met fietscampagnes stimuleren we iedereen om vaker de fiets te pakken, zowel voor woon- werkverkeer als voor recreatieve doeleinden.

Fietsprojecten

Snel naar

  • Snelfietsroutes

    De provincie Utrecht werkt aan een netwerk van snelle fietsroutes zodat fietsen naar het werk, scholen en andere bestemmingen vlotter, veiliger en comfortabeler wordt. Op een snelfietsroute krijgen fietsers vaker voorrang op autoverkeer en eerder groen bij verkeerslichten.

    snelfietsroutes_1200x400.jpg
  • Ik fiets

    ‘Ik fiets’ is een stimulerings- en gedragscampagne met als doel om minstens 10.000 inwoners van de provincie Utrecht vaker te laten fietsen en vooral op de fiets te houden.

    afbeelding_ik_fiets_1.jpg

Subsidie

Gemeenten en andere wegbeheerders, rechtspersonen die eigenaar of beheerder zijn van openbaar toegankelijke fietsvoorzieningen of gaan realiseren en rechtspersonen die een dienst willen verlenen die direct bijdraagt aan één of meerdere doelstellingen uit het Realisatieplan Fiets kunnen subsidie aanvragen via de uitvoeringsverordening Mobiliteit.

Naar subsidie aanvragen

Nieuws

Nieuwsoverzicht fiets
Nieuwsoverzicht fiets

Contact

E-mail: fiets@provincie-utrecht.nl